ເຫັດປວກປີໜຶ່ງຈະອອກເທື່ອໜຶ່ງແຖມຍັງບໍ່ໄດ້ອອກຫຼາຍມື້ ລັກສະນະເຫັດປວກຈະມີກ້ານດອກຕິດຢູ່ເຄິ່ງກາງດອກບໍລິເວນຈອມຂອງເຫັດຂ້ອນຂ້າງອວບໜາມີກິ່ນເປັນເອກະລັກ

ສະເພາະທີ່ມັກຂຶ້ນຕາມຈອມປວກຮາກຈະຢູ່ເລິກໄປຮອດຮັງປວກມີສີ ແລະ ກ້ານແຕກ ຕ່າງກັນໄປຕາມສະພາບອາກາດ ແລະ ດິນຕອນເຫັດຍັງບໍ່ທັນໃຫຍ່ຍັງອ່ອນຈະມີລັກສະ ນະຄ້າຍກ້ວຍຂວໍ້າ ແລະ ບໍລິເວນຍອດຈະນູ່ນ ຫຼື ແຫຼມເມື່ອດອກແກ່ໝວກຈະກາງອອກຄ້າຍຄືຄັນຮົ່ມ.

ສັບພະຄຸນທາງຢາ
– ມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍບຳລຸງຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງ.
– ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຈະເລີນອາຫານ.

– ແກ້ອາການປວດຮາກ ແລະ ຮາກ ຫຼື ເຈັບຫົວ.
– ຊ່ວຍບຳລຸງຮ່າງກາຍໃຫ້ມີພະລະກຳລັງ.
– ຊ່ວຍໃຫ້ສະສົມຂີ້ກະເທີ່ ໜຽວໆທີ່ຕິດຢູ່ໃນລຳຄໍລະຄາຍອອກມາ.

– ຊ່ວຍບັນເທົາອາການໄອຊໍ້າເຮື້ອ ແລະ ຢັບຢັ້ງເຊື້ອໂລກເຊັ່ນ: ໄທຟອຍຊຶ່ງເປັນແບກທີເຣຍຮ້າຍບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍເປັນຕົ້ນ.
– ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລະບົບການເຮັດວຽກຂອງກະເພາະອາຫານສາມາດຍ່ອຍໄດ້ງ່າຍ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://news.com.la