ໝາກສີດາ ເປັນໝາກໄມ້ຊະນິດໜື່ງ ທີ່ມັກເກີດຢູ່ຕາມທຳມະຊາດ ແລະ ບາງພື້ນທີ່ ກໍ່ແມ່ນປະຊາຊົນປູກເອງ, ມັນເປັນໝາກໄມ້ ທີ່ສາມາດນຳມາບໍລິໂພກໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໝາກສຸກ ຫລື ຍັງດິບຢູ່, ນອກຈາກຈະເປັນອາຫານແລ້ວ ມັນຍັງມີສາລະປະໂຫຍດຫລາຍຢ່າງອີກ ເຊັ່ນ: 

     1. ຫ່າງໄກໂລກມະເຮັງ ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະໃນໝາກສີດາສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຮົາເປັນໂລກມະເຮັງໄດ້ ຊຶ່ງໄດ້ແກ່ໂລກມະເຮັງໃນຊ່ອງທ້ອງ ໂລກມະເຮັງຫຼອດອາຫານ ໂລກມະເຮັງກ່ອງສຽງ ໂລກມະເຮັງໂພ້ງປາກ ແລະ ໂລກມະເຮັງຕັບອ່ອນ ເປັນຕົ້ນ.

2. ຫາຍຫວ່ງເລື່ອງຄໍເຣດຕໍລໍ ໝາກສີດາເປັນໝາກໄມ້ທີ່ກິນແລ້ວ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມລະດັບໄຂມັນດີໃນຮ່າງກາຍ ແທນທີ່ໄຂມັນຮ້າຍຢ່າງຄໍເຣດຕໍລໍໄດ້.

3. ຫ່າງໄກໂລກລຳໄສ້ອັກເສບ ເມື່ອຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບໄຟເບີໃນປະລິມານທີ່ພໍເໝາະ ລະບົບຂັບຖ່າຍຂອງເຮົາກໍ່ບໍ່ມີບັນຫາ ຈຶ່ງບໍ່ສ່ຽງເກີດໂລກລຳໄສ້ອັກເສບຈາກການຕິດເຊື້ອ.

     4. ຫົວໃຈແຂງແຮງ ເມື່ອຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບວິຕາມິນຊີຈາກໝາກສີດາ ກໍ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ລະບົບໄຫຼວຽນເລືອດເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ ສຸຂະພາບຫົວໃຈຂອງເຮົາຈຶ່ງສົມບູນແຂງແຮງ.

5. ຄວາມຈຳດີ ເພາະໃນໝາກສີດາອຸດົມໄປດ້ວຍແຮ່ທາດທີ່ຈຳເປັນເຊັ່ນ ຟອສຟໍຣັດ ແລະ ທອງແດງ ທີ່ຈະຊ່ວຍບຳລຸງສະໝອງ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮຽນຮູ້ ແລະ ຈົດຈຳໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: raosukunfung.com