ຂ່າ ຊ່ວຍຂັບລົມແກ້ຈຸກສຽດແໜ້ນທ້ອງ ແກ້ລົມປ່ວງ ແກ້ບິດຂັບນ້ຳບີແກ້ສະເອີະ, ດັ່ງນັ້ນ ຂ່າຈຶ່ງເປັນເຄື່ອງເທດຫຼັກຄູ່ຄົວ ເປັນສະໝຸນໄພທີ່ຈະໄປບຳລຸງໄຟທາດ ເຊິ່ງເປັນຫົວໃຈສຳຄັນຂອງຄວາມແຂງແຮງຂອງຮ່າງກາຍ, ໃນກໍລະນີທີ່ຈຸກສຽດທ້ອງເຈັບທ້ອງສາມາດນຳຂ່າມາເຮັດເປັນຢາຜົງ ຢາລູກກອນ ຢາຕົ້ມຢາຊົງກິນໄດ້ ຫຼື ຈະນຳຂ່າມາຝົນກັບເຫຼົ້າ ຫຼື ນ້ຳປູນໃສກິນເພື່ອຮັກສາອາການດັ່ງກ່າວໄດ້ຜົນດີແທ້.

1. ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ ຂ່າ ຊ່ວຍແກ້ໄອ ແກ້ຫວັດ ລົດຂີ້ມູກແກ້ຫອບຫືດໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັບຂິງເນື່ອງຈາກການທີ່ມີລົດຮ້ອນ ຈຶ່ງເໝາະທີ່ຈະປາບຫວັດທີ່ມາກັບໜ້າໜາວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຄົນສະໄໝກ່ອນນິຍົມນຳຂ່າມາຕົ້ມເປັນຢາກິນເພື່ອແກ້ຫວັດ ໃນສ່ວນຂອງການໃຊ້ແກ້ໄອນິຍົມຝົນຂ່າກັບນ້ຳເຜີ້ງກິນເພື່ອກັດຂີ້ສະເຫຼດ ໂດຍອາດມີປົນນ້ຳໝາກນາວກັບເກືອລົງໄປເລັກນ້ອຍ ນອກຈາກນີ້ຂ່າຍັງຊ່ວຍຂະຫຍາຍຫຼອດລົມໄດ້ອີກດ້ວຍ.

2. ລະບົບຫົວໃຈ ແລະ ຫຼອດເລືອດ ຂ່າເປັນຢາຮ້ອນ ເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນໄດ້ດີມີກຳລັງວັງຊາຊ່ວຍຂັບເລືອດເສຍໃນຍິງຫຼັງເກີດລູກ ຊ່ວຍຂັບເຫື່ອລະບົບປະສາດຂ່າ ຊ່ວຍຫຼຸດອາການປວດ ບໍ່ວ່າຈະແກ້ປວດເມື່ອຍຕາມຕົນໂຕ ປວດຂໍ້ ປວດແຂ້ວ ລຳມະນາດ ເຈັບທ້ອງ ເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນລວມທັງອາການປວດບວມ ເຊິ່ງຖ້າມີອາການເອັນພິກປວດກ້າມເນື້ອ ຄົນສະໄໝກ່ອນຈະຕຳຂ່າມາພອກບໍລິເວນທີ່ມີອາການ ຂ່າເປັນສ່ວນປະກອບສຳຄັນຂອງຢາກິນ ຢາປະຄົບ ອົບ ອາບ ພອກ ເພື່ອແກ້ອາການປວດ ແລະ ຫຼຸດການອັດເສບລະບົບຜິວໜັງ, ຂ່າ ແກ້ລົມພິດ ແກ້ຜົດຜື່ນຄັນ ແກ້ກາກເກື້ອນ ແມງໄມ້ກັດ ພິດແມງມຸມເປັນຕົ້ນ.

3. ເປັນຂ່າແກ່ເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະໄດ້ຜົນດີ ເລື່ອງຂອງຂ່າແກ້ລົມພິດນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີ ໂດຍສະເພາະໃຊ້ຂ່າແກ່ຕຳໃສ່ເຫຼົ້າຂາວທາບໍລິເວນທີ່ເປັນ ແຕ່ສຳລັບການຮັກສາແມງໄມ້ກັດຕອດແລ້ວ ນິຍົມຝົນກັບນ້ຳໝາກນາວທາ ແຕ່ການໃຊ້ຂ່າທາງຜິວໜັງຕ້ອງມີຂໍ້ລະວັງແດ່ ເນື່ອງຈາກບາງຄົນແພ້ຂ່າ ໂດຍເມື່ອທາແລ້ວຖ້າມີອາການແສບຮ້ອນຕ້ອງຢຸດໃຊ້ທັນທີ.

    ປະຈຸບັນ ມີການວິໃຈພົບວ່າ ຂ່າມີສັບພະຄຸນແກ້ປວດອັບເສບດີຫຼາຍ ແລະ ຍັງມີລິດຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະຕ້ານມະເຮັງ ຕ້ານເນື້ອງອກ ຂະຫຍາຍຫຼອດລົມ ນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍໃນຂ່າມີລິດຂ້າເຊື້ອແບັກທີເລຍ ແລະ ເຊື້ອລາ

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://news.com.la