ບໍ່ແມ່ນໝາກໄມ້ທຸກຊະນິດທີ່ຈະກິນແລ້ວບໍ່ຕຸ້ຍສະເໝີໄປ ເພາະໝາກໄມ້ຫຼາຍຊະນິດໂດຍສະເພາະໝາກໄມ້ລົດຫວານຈັດ ເຊັ່ນ: ຖົ່ວລຽນ ໝາກມ່ວງສຸກ ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳຕານປະລິມານມະຫາສານ ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາຕຸ້ຍໄດ້ງ່າຍໆ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີໝາກໄມ້ອີກຈຳນວນຫຼາຍທີ່ແຊບ ແລະ ນ້ຳຕານໜ້ອຍແຖມຍັງລາຄາບໍ່ແພງຈົນເກີນໄປອີກດ້ວຍ

   1. ສະຕໍເບີລີ້: ຈຳນວນ 8 ຊິ້ນ ເທົ່າກັບນ້ຳຕານ 2 ບ່ວງຊາ.

  2. ໝາກສິດາ: ຈຳນວນ 1 ໜ່ວຍ ເທົ່າກັບນ້ຳຕານ 2 ບ່ວງຊາ.

  3. ໝາກມັງກອນ: ຈຳນວນ ½ ໜ່ວຍ ເທົ່າກັບນ້ຳຕານ 2 ½ ບ່ວງຊາ.

  4. ໝາກນັດ: ຈຳນວນ 8 ຊິ້ນ ເທົ່າກັບນ້ຳຕານ 3 ບ່ວງຊາ.

  5. ໝາກກ້ຽງ: ຈຳນວນ 2 ໜ່ວຍ ເທົ່າກັບນ້ຳຕານ 3 ບ່ວງຊາ.

  6. ໝາກຫຸ່ງ: ຈຳນວນ 8 ຊິ້ນ ເທົ່າກັບນ້ຳຕານ 3 ບ່ວງຊາ.

       ກິນນ້ຳຕານເທົ່າໃດຈຶ່ງຈະພໍດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ?

     ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ໃນວັນໜຶ່ງໆເຮົາຄວນບໍລິໂພກນ້ຳຕານບໍ່ເກີນວັນລະ 6 ບ່ວງຊາ ດັ່ງນັ້ນຫາກກິນໝາກໄມ້ຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງໃນນີ້ແລ້ວ ກໍ່ຄວນລະມັດລະວັງໃນການກິນອາຫານອື່ນໆ ຄາບອາຫານແຕ່ລະຄາບດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະອາຫານຈຳພວກແປ້ງ ແລະ ໄຂມັນ ຂໍແນະນຳໃຫ້ກິນໝາກໄມ້ສົດຫຼາຍກວ່ານ້ຳໝາກໄມ້ຄັ້ນແຍກກາບ ເພາະເຮົາຈະໄດ້ປະໂຫຍດຈາກຄຸນຄ່າທາງອາຫານຫຼາຍກວ່າ ແລະ ຍັງໄດ້ກາບໄຍອາຫານທີ່ຊ່ວຍໃນການທຳງານຂອງລະບົບຂັບຖ່າຍໄດ້ຫຼາຍກ່ວາອີກດ້ວຍ ນອກຈາກນີ້ ສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຄືການອອກກຳລັງກາຍທີ່ສະໝ່ຳສະເໝີຢ່າງໜ້ອຍ 3-4 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ເທົ່ານີ້ທ່ານກໍ່ມີສຸຂະພາບຮ່າງກາຍທີ່ແຂງແຮງຫ່າງໄກຈາກພາວະໂລກຕຸ້ຍນ້ຳໜັກເກີນແລ້ວ.

 ຂໍ້ມູນຈາກ: http://news.com.la