ຫຍ້າຂິວເປັນພືດອາຍຸສັ້ນ ທີ່ເກິດຂື້ມຕາມທໍາມະຊາດ, ຕາມໄຮ່, ຕາມສ່ວນ ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພືດປະເພດນີ້ມັກຈະເຫັນຢູ່ເຂດພູສູງອາກາດເຢັນ. ລັກສະນະຂອງຕົ້ນຫຍ້າຂິວ ແມ່ນສູງປະມານ 20-100 ຊັງຕີແມັດ, ໃບມົນປາຍແຫຼມມີເສັ້ນຜ່າກາງຍາວປະມານ 3 ຊັງຕີແມັດ, ກວ້າງປະມານ 2.5 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ຕາມລໍາຕົ້ນຈະມີຂົນສີຂາວໆ. ຄຸນປະໂຫຍດ ເປັນຢາປິ່ນປົວໄດ້ຫຼາຍພະຍາດ ແຕ່ມື້ນີ້ ທາງມົ້ງອັບເດດ ຈະມານໍາສະເໜີວ່າ ຫຍ້າຂິວ ເປັນຢາທີ່ດີສຸດສໍາລັບປິ່ນປົວຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດໂລກຜິວໜັງ (ຂີ້ກາກ-ຂີ້ຫິດ).

          ວິທີ: ປິດເອົາຍອດ ຫຼື ໃບ ແລ້ວໄປທັບ ຫຼື ຕໍາໃຫ້ມຸ່ນໆ ຈາກນັ້ນກໍບີບເອົານໍ້າທີ່ມີສີຂຽວໆ ແລ້ວກໍ່ໄປທາໃສ່ຕາມຈຸດທີ່ເປັນຕຸ່ມ. ພຽງແຕ່ທ່ານປະຕິບັດແບບນີ້ກໍ່ສາມາດຊ່ວຍທ່ານກວດລ້າງ “ຂີ້ກາກ-ຂີ້ຫິດ” ທີ່ຕິດຢູ່ກັບຕົວທ່ານອອກໄປໝົດໄດ້.

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://www.workingandlife.com