ຫຼາຍຄົນທີ່ມັກດືມຊາ, ກາເຟ ແລະ ສູບຢາ ອາດຮູ້ສຶກໄດ້ວ່າ ແຂ້ວມີຄາບເຫຼືອງຕິດຢູ່ຊອກແຂ້ວ (ຫວ່າງແຂ້ວ) ຈົນຍີ້ມແລ້ວບໍ່ໝັ້ນໃຈ, ມື້ນີ້ ທາງ ຊີວິດ ແລະ ການງານ ພວກເຮົາມີວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຈະແກ້ບັນຫານີ້ມາຝາກ ມີຕົວຊ່ວຍເປັນ ໝາກຂາມຈາກຄົວເຮືອນນັ້ນເອງ.

      ວິທີເຮັດຄື: ຊອກຫາໝາກຂາມດິບໜ່ວຍອ່ອນໆມາລ້າງໃຫ້ສະອາດ ຈາກນັ້ນ ປາດຕາມລວງຂວາງ ໃຫ້ມີສ່ວນທີ່ເປັນເນື້ອຫຼາຍໆປະໄວ້, ຕໍ່ມາບ້ວນປາກດ້ວຍນ້ຳຫຼາຍໆເທື່ອ ກ່ອນນຳເອົາໝາກຂາມມາຖູ ແຂ້ວໃຫ້ທົ່ວ ເນັ້ນບ່ອນຊອກແຂ້ວ(ວ່າງແຂ້ວ) ບ້ວນປາກ 1 ຄັ້ງ ເພື່ອປ້ອງກັນວິຕາມິນຊີຫຼາຍເກີນ ໄປຈົນທຳລາຍເຄືອບແຂ້ວແລ້ວຈຶ່ງຖູແຂ້ວ, ຖ້າຫາກເຮັດເປັນປະຈຳທຸກມື້ ແຂ້ວຂອງເຈົ້າກໍຈະຂາວໃສ ບໍ່ມີຄາບເຫຼືອງເລີຍ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://www.workingandlife.com