ນໍ້າຕົກຕາດທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ ແມ່ນ ນໍ້າຕົກຕາດແອນເກິນ ( Angle ) ຢູ່ໃນປະເທດ ເວເນຊູເອລາ ( Venezuela) ມີຄວາມສູງປະມານ 979 ແມັດ ການເດີນທາງໄປຍັງນໍ້າຕົກແຫ່ງນີ້ ຕ້ອງໄດ້ນັ່ງເຄື່ອງບິນໄປຫາເມືອງ ຊີອູດິດ ໂບລີວາ ( Ciu did Bolivar) ຫຼື ເມືອງຄາແນມາ ( Ca naima) ຈຶ່ງຈະໄປເຖິງນໍ້າຕົກຕາດແຫ່ງນີ້ໄດ້.

    ມີເລື່ອງເລົ່າຂານກັນມາວ່າ ໃນປີ 1935 ມີນັກບິນຄົນໜື່ງຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຊື່ວ່າ ຈິມມີ ແອນເກິນ (Jimmie Angel) ເຂົາໄດ້ຂັບເຄື່ອງບິນຜ່ານນ່ານຟ້າໄປຍັງແຖບນັ້ນ ແລະ ບັງເອີນເຄື່ອງບິນຂອງເຂົາເກີດຂັດຂ້ອງ ແລະ ໄດ້ຕົກລົງມາຄ້າງຢູ່ໃນປ່າທີ່ມີແຕ່ໜອງນໍ້າເທິງຈອມບໍລິເວນຈອມພູເຂົາ ຈິມມີ ແອນເກິນ (Jimmie Angel) ພະຍາຍາມເອົາຕົວລອດດ້ວຍການຍ່າງອອກຈາກປ່າພູເຂົາແຫ່ງນັ້ນດ້ວຍຄວາມຍາກລໍາບາກ ຈົນໃນທີ່ສຸດເຂົາກໍ່ໄປພົບກັບນໍ້າຕົກຕາດທີ່ຕົກລົງມາຈາກຈອມພູເຂົາສູງລົງສູ່ພື້ນ ຊື່ງມີຄວາມສວຍງາາມຕະການຕາ ແລະ ໜ້າປະທັບໃຈທີ່ສຸດ ຈິມມີ ແອນເກິນ  ໄດ້ຍ່າງດ້ວຍຄວາມທຸກທໍລະມານຫຼາຍກວ່າ 20 ກິໂລແມັດ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ອອກຈາກປ່າແຫ່ງນັ້ນ ຊື່ງໃຊ້ເວລາຫຼາຍວັນຈຶ່ງມາຮອດຕົວເມືອງໄດ້ ອີກບໍ່ດົນພໍເທົ່າໃດ ຜູ້ຄົນກໍ່ຮູ້ຈັກ ນໍ້າຕົກຕາດທີ່ສວຍງາມແຫ່ງນັ້ນດ້ວຍການບອກເລົ່າຂອງ ຈິມມີ ແອນເກິນ ແລະ ເພື່ອເປັນກຽດໃນການຄົ້ນພົບນໍ້າຕົກຕາດແຫ່ງນັ້ນເປັນຄົນທໍາອິດ ກໍ່ເລີຍເອົານາມສະກຸນຂອງເຂົາມາຕັ້ງຊື່ວ່າ ນໍ້າຕົກຕາດ ແອນເກິນ ( Angle ) ຊຶ່ງເຄື່ອງບິນຂອງເຂົາທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນປ່າແຫ່ງນັ້ນກໍ່ກາຍເປັນອະນຸສາວະລີແຫ່ງການຄົ້ນພົບນໍ້າຕົກຕາດໃນຄັ້ງນັ້ນອີກດ້ວຍ.