ປີ 2017 ເສດຖະກິດແຂວງບໍລິຄຳໄຊມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດລວມຍອດມູນຄ່າເພີ່ມຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໄດ້ລື່ນຄ່າດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ທ່ານ ພອນທິລາດ ສິດສາທອນ ກຳມະການພັກແຂວງ, ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມເປີດກ້ວາງຄົບຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຄັ້ງທີ 8 ສະໄໝ ທີ VI ທີ່ໄດ້ໄຂຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 9 ມັງກອນ 2018 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ.

      ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ໂດຍປະຕິບັດຕາມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄັ້ງທີ VI ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງ ກໍ່ຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົງ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV (2016-2020)ຂອງແຂວງ, ຜ່ານການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  ປະຈຳປີ 2017 ເຫັນວ່າເສດຖະກິດຂອງແຂວງມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບັນດາຕົວເລກຄາດໝາຍຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດ ແລະ ວຽກງານຫຼາຍດ້ານ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບັນລຸຕາມແຜນການວາງໄວ້, ລວມຍອດມູນຄ່າເພີ່ມຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ( GDP ) ບັນລຸໄດ້ 5.023,98 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ 5.022,39 ຕື້ກີບ ແມ່ນລື່ນຄາດໝາຍ 0,03%,  ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ 8,03%, GDP ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ 17.695.998 ກີບ ຫຼື 2.143,41 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນນີ້ ກະສິກຳຂະຫຍາຍຕົວ 3,5% ກວມ 39,09% ຂອງ GDP, ອຸດສາຫະກຳຂະຫຍາຍຕົວ 12,79% ກວມ 31% ຂອງ GDP, ການບໍລິການຂະຫຍາຍຕົວ 9,5% ກວມ 28,99% ຂອງ GDP ພ້ອມດຽວກັນນີ້ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ສະພາບການລົງທຶນໂດຍລວມເຫັນວ່າມີບັນຍາກາດທີ່ດີ, ການລົງທຶນຂອງລັດກໍ່ເປັນໄປຕາມກອບສະພາຮັບຮອງ, ການລົງທຶນຂອງພາກທະນາຄານ ແລະ ພາກເອກະຊົນກໍ່ມີການເພີ່ມຂື້ນ ໃນສົກປີ 2017 ແຜນລົງທຶນລວມ ທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຮັບຮອງ ມີມູນຄ່າ 1.525 ຕື້ກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 1.627,39 ຕື້ກີບ ລື່ນແຜນການ 6,71% ໃນນັ້ນ ການລົງທຶນຂອງລັດ 121,21 ຕື້ກີບ ກວມ 7,45%, ພາກເອກະຊົນ 1.089 ຕື້ກີບ ກວມ 66,92%, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາຂອງຕ່າງປະເທດ 47,54 ຕື້ກີບ ກວມ 2,92%, ຈາກລະບົບການເງິນ-ເງິນຕາ 369,64 ຕື້ກີບ ກວມ 22,71%.