ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ ສົກງົບປະມານ ປີ 2017 ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຂວງບລິຄຳໄຊ ເຖິງວ່າສະພາບແວດລ້ອມສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນສືບຕໍ່ຜັນແປໄປຢ່າງສັບສົນ ເຊິ່ງມີທັງກາລະໂອກາດເອື້ອອຳນວຍທີ່ດີ ແລະ ມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທ້າທາຍ ແຕ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຍັງມີຄວາມສະຫງົບໂດຍພື້ນຖານ, ສັງຄົມມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ເສດຖະກິດກໍ່ຍັງສືບຕໍ່ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍໂຕ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີທ່າກ້າວດີຂື້ນ  ທ່ານ ບຸນເສັງ ປະທຳມະວົງ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ ຜູ້ຊີນຳຂົງເຂດເສດຖະກິດ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງຄົບຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ຄັ້ງທີ 7 ສະໄໝ ທີ VI ທີ່ໄດ້ໄຂຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 10 ຕຸລາ ນີ້ວ່າ:

           ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາເປັນເວລາ 9 ເດືອນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບສຸກ, ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີອັນພົ້ນເດັ່ນຄື: ມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 1.513,22 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 99,22% ຂອງແຜນການປີໃນນີ້ ການລົງທຶນຂອງລັດ 93,41 ກວມເອົາ 6,14%, ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ 844,577 ຕື້ກີບ ກວມ 55,82%, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດ 21,861 ຕື້ກີບ ກວມ 1,44% ແລະ ກາງລົງທຶນຈາກລະບົບການເງິນ-ເງິນຕາປະມານ 553,378 ຕື້ກີບ ກວມ 36,57%, ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຈຳນວນ 284 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 111,633 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນ ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາ(ໂຄງການປະເພດ I, II, III, IV) ຈຳນວນ 77 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 81,111 ຕື້ກີບ ແລະ ທຶນເລື່ອນການຊຳລະສົກປີ 2015-2016 ຈຳນວນ 11,785 ຕື້ກີບ ແລະ ໂຄງການປະເພດ V ຈຳນວນ 207 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 33,522 ຕື້ກີບ, ລວມຍອດລາຍຮັບທັງໝົດໄດ້ 516,31 ຕື້ກີບ, ລື່ນແຜນ 9 ເດືອນ 22,98%, ເທົ່າກັບ 92,79% ຂອງແຜນການປີ ໃນນັ້ນ ພູດສູນກາງ ໄດ້ 388,71 ຕື້ກີບ ລື່ນແຜນ 9 ເດືອນ 37,36% ແລະ ພູດຂອງແຂວງໄດ້ 127,61 ຕື້ກີບ ເລື່ອນແຜນ 9 ເດືອນ 2,97%, ການຜະລິດເຂົ້ານາງແຊງໄດ້ 1.623 ຮຕ, ປູກພືດລະດູແລ້ງ ໄດ້ 11.193,7 ຮຕ, ພືດສະບຽງອາຫາ 5.442,24 ຮຕ, ຜະລິດຊີ້ນ-ປາ-ໄຂ ເພື່ອບໍລິໂພກໄດ້ 10.965 ໂຕນ ນອກນັ້ນວຽກງານພະລັງງານ-ບໍລແຮ່, ອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ, ວຽກງານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວຽກງານໃນດ້ານອື່ນໆ ກໍ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ອຳນວຍສະດວກໃຫ້ນັກທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການເຂົ້າມາລົງທຶນເພີ່ມຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງເປັນກ້າວໆ.