ການຫັນເຂົ້າສູ່ລະບົບການພັດທະນາເສດຖະກິດຄອບຄົວ ດວ້ຍຫຼາຍວິທີການແມ່ນການວາງວິໃສທັດອັນກວ້າງໄກ ຫັນເຂົ້າສູ່ລະບົບການຕະຫຼາດທີ່ມີຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ແນ່ນອນ ແມ່ນສີ່ງທີ່ດີເລີດຂອງການວິໃສທັດໃນດ້ານການພັດທະນາ ເພາະການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປູກຝັງ ແມ່ນຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານເຮົາ ເພື່ອຈະຫັນເອົາວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ຈັດເຂົ້າສູ່ການລ້ຽງ, ການປູກແບບເປັນຈຸດສຸມ ບໍ່ຜະລິດກະແຈກກະຈາຍ ສີ່ງແນ່ນອນທີ່ສຸດກໍ່ແມ່ນຕະຫຼາດຮອງຮັບທີ່ແນ່ນອນ.      

          ທ່ານ ຊຽງພັດ ສີລາຊາ ອາຍຸ 60 ປີ ປະຊາຊົນຢູ່ບ້ານ ໂພນທອງ ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເປັນຜູ້ໜື່ງທີ່ດຸໝັ່ນ ແລະ ຫັນແນວຄວາມຄິດຈາກການລ້ຽງ ແລະ ການປູກແບບກະແຈກກະຈາຍ ຫັນເຂົ້າສູ່ການລ້ຽງ,  ການປູກແບບເປັນຈຸດສຸມ ໃນປີ 2000 ທ່ານ ຊຽງພັດ ສີລາຊາ ໄດ້ມີແນວຄິດລີ່ເລີ່ມລ້ຽງສັດ ເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ເສີມຈາກການເຮັດນາປູກເຂົ້າ ທີ່ເຄີຍຢຶດຖືກັນມາແຕ່ດຶກດຳບັນ ເບື້ອງຕົ້ນມີຄວາຍ 10 ໂຕ ແລະ ງົວ 10 ໂຕ ຜ່ານການລ້ຽງມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ແຕ່ເສດຖະກິດບໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວເທົ່າທີ່ຄວນ  ຕົກມາປີ 2009 ລັດຖະບານເຮົາໄດ້ມີນະໂຍບາຍຫັນໃສ່ການປູກມັນຕົ້ນເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ໂຮງງານຜະລິດແປ້ງ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ຊຽງພັດ ຈື່ງໄດ້ຫັນມາປູກມັນຕັ້ນ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດດີດວງເດດ ໂດຍບໍລິສັດ ສະໜອງແນວພັນ ແລະ ບຸກເບີກທີ່ດິນໃຫ້ ເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ທົດລອງປູກໃນເນື້ອທີ່ 3 ເຮັກຕາກ່ອນ ເຫັນວ່າໄດ້ຜົນຕອບຮັບດີສົມຄວນ, ບວກໃສ່ແຮງງານພາຍໃນຄອບຄົວກໍ່ເຫັນວ່າມີທ່າແຮງດີຂື້ນ ເພາະວ່າໃນຄອບຄົວມີແຮງງານຕົ້ນຕໍ 4 ຄົນ ແລະ ສຳຮອງ 4 ຄົນມາຮອດປີ 2015 ໄດ້ເພີ່ມເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດຕື່ມອີກ 5 ເຮັກຕາ, ໃນປີ 2017 ນີ້ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕື່ມອີກ 2 ເຮັກຕາ ລວມທັງໝົດເນື້ອທີປູກມັນຕົນມີ 10 ເຮັກຕາ ໃນແຕ່ລະປີສາມາດຜະລິດມັນຕົ້ນໄດ້ 180 ໂຕ່ນ ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 72,000,000 ກີບ ດ້ວຍລາຍຮັບຈາກການຂາຍມັນຕົ້ນ ແລະ ຂາຍສັດລ້ຽງໃນແຕ່ລະປີ ທ່ານຊຽງພັດ ສາມາດຊື້ລົດໄຖນາໃຫຍ່ Kubota ໄດ້ 1 ຄັນມາຊ່ວຍແຮງໃນການຜະລິດ ເຮັດເປັນຈຸດສຸມຢ່າງແໜ້ນໜາຖາວອນ.

    ທ່ານ ຊຽງພັດ ໄດ້ໃຫ້ຕື່ມອີກວ່າ: ນອກຈາກການປູກມັນຕົ້ນທີ່ມີລາຍຮັບສູງແລ້ວ ແຕ່ການລ້ຽງສັດກໍ່ບໍ່ໄດ້ລົດລະຍັງສືບຕໍ່ລ້ຽງຄຽງຄູ່ກັບການປູກ ມາຮອດປະຈຸບັນໄດ້ຂະຫຍາຍຄັງອອກເປັນສາມແຫ່ງ ລວມເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 14 ເຮັກຕາ ໃນນັ້ນ ລ້ຽງແບ້ 36 ໂຕ, ຄວາຍ 10​ ໂຕ, ງົວ 7 ໂຕ ແລະ ສັດປີກອີກຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະ ຂຸດໜອງປາ ອີກຈໍານວນ 2 ໜອງ ປ່ອຍປາ 20,000 ໂຕ. ສະເລ່ຍລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວໃນປັດຈຸບັນປີໜື່ງ ມີລາຍຮັບເຖີງ  97.000.000 ກີບ ໄດ້ກາຍເປັນຄອບຄົວພັດທະນາຢ່າງສົມບູນແບບ ແລະ ມີເຮືອນຖາວອນ 1 ຫຼັງ, ລົດໄຖໃຫ່ຍຄູບູຕ່າ 1 ຄັນ, ລົດຮຸນໄດ 1​ ຄັນ, ລົດໄຖນານ້ອຍ 1 ຄັນ, ລົດຈັກ 1 ຄັນ, ສາມາດສົ່ງລູກຮຽນຈົບວິຊາຊີບ  ໄດ້ເຮັດວຽກໝົດທຸກຄົນ ແລະ ມີຍັງເງິນຈຳນວນໜຶ່ງແຮໄວ້ໃນຍາມເຈັບເປັນ.

      ທ່ານ ຊຽງພັດ ສີລາຊາ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ໃນຕໍ່ໜ້າເພີ່ນມີແຜນຈະລ້ຽງສັດເພີ່ມຕື່ມອີກໃຫ້ຫຼາຍກ່າວເກົ່າ ແລະ ໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢູ່ພາຍໃນບ້ານ ໃຫ້ຫັນມາເອົາການປູກການລ້ຽງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຈະຊອກຫາຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢ່າງຖາວອນ.