ເພື່ອຊຸກຍູ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງແຂວງເຮັດໃຫ້ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍາດແຍ່ງເອົາການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລົງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຫຼາຍຂົງເຂດ ຫຼາຍວຽກງານ, ຫຼາຍກິດຈະການໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.

         ທ່ານ ພອນທິລາດ ສິດສາທອນ ກຳມະການພັກແຂວງ ຫົວພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດ ໃນວັນທີ 8 ມິຖຸນາ 2017 ນີ້ວ່າ: ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນຕົ້ນປີ 2017 ຜ່ານມາ ເຫັນໄດ້ວ່າເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການລົງທຶນກໍ່ເປັນໄປຕາມສະພາຮັບຮອງ, ການລົງທຶນພາກທະນາຄານ ແລະ ພາກປະຊາຊົນກໍ່ມີການເພີ່ມຂຶ້ນ, ແຜນລົງທຶນຂອງລັດມີຈຳນວນທັງໝົດ 284 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 114,633 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນໂຄງການປະເພດ 1,2,3,4 ມີ 77 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 33,522 ຕື້ກີບ, ໂຄງການປະເພດ 5 ມີ 207 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 81,111 ຕື້ກີບ, ໂຄງການຊຳລະໜີ້ 28 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 15,396 ຕື້ກີບ, ໂຄງການສືບຕໍ່ 148 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 86,695 ຕື້ກີບ, ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 102 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 11,791 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນ ໂຄງການສະເໜີຊຳລະໜີ້ສິນ 16 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 1,272 ຕື້ກີບ, ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອພັດທະນາ 6 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 750 ລ້ານກີບ,

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ເດືອນຜ່ານມາ ອະນຸມັດໄດ້ແລ້ວ 132 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 78,572 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນ ໂຄງການຊຳລະໜີ້ 28 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 15,396 ຕື້ກີບ, ອະນຸມັດໄດ້ 21 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 9,555 ຕື້ກີບ, ໂຄງການສືບຕໍ່ 148 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 86,695 ຕື້ກີບ ອະນຸມັດໄດ້ 84 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 66,822 ຕື້ກີບ, ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 102 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 11,791 ຕື້ກີບ ອະນຸມັດໄດ້ 23 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 1,644 ຕື້ກີບ, ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອພັດທະນາ 6 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 750 ລ້ານກີບ ອະນຸມັດໄດ້ 4 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 550 ລ້ານກີບ, ໂຄງການບໍ່ທັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 152 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 36.061 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນມີໂຄງການຊຳລະໜີ້ 7 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 5,841 ຕື້ກີບ, ໂຄງການສືບຕໍ່ 64 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 19,873 ຕື້ກີບ, ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 79 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 10,147 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນມີໂຄງການຊຳລະໜີ້ສິນ 16 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 1,272 ຕື້ກີບ, ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອພັດທະນາ 2 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 200 ລ້ານກີບ, ຮ່ວງ 400 ຕື້ກີບ ຂອງແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ມີ 41 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 6,216 ຕື້ກີບ ອະນຸມັດໄດ້ 41 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 6,216 ຕື້ກີບ.