ການສືບທອດປະເພນີຈັກສານ ມາແຕ່ບັນພະບູລຸດມາຮອດປັດຈຸບັນ ແມ່ນການສືບທອດປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ທີ່ບັນພະບູລຸດພວກເຮົາສ້າງໄວ້ມາແດ່ບູຮານນະການຫຼາຍເຊັ່ນຄົນຕະຫຼອດມາ ແຕ່ຄຸນຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນນັ້ນຍັງເປັນເອກະລັກສະເພາະຄ່ຽງຄູ່ຂອງຄົນລາວຕະຫຼອດມາ ບ້ານນາ ເມືອງເມືອງທ່າພະບາດໃນເມືອ່ກ່ອນຫຼາຍຄົນຄົງຈະຮັບຮູ້ວ່າເປັນບ້ານຜະລິດຫັດຖະກຳຈັກສານຄຽງຄູ່ກັບການທ່ອງທ່ຽວອານຸລັກຊ້າງ ເຊີ່ງເປັນບ່ອນທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມາທ່ຽວຊົມຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ຍ້ອນນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ຫັນເຂົ້າສູ່ການໂຮມບ້ານນ້ອຍເຂົ້າເປັນບ້ານໃຫຍ່ ເພື່ອສະດວກໃນການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົງແຕ່ລະດ້ານ ດັ່ງນັ້ນ, ບ້ານນາ ຈື່ງກາຍມາເປັນຄຸ້ມໜື່ງຂອງບ້ານພະບາດໂພນສັນ '' ເອີ້ນວ່າ: ຄຸ້ມນາເຂົ້າພະ''  ທ່ານ ບຸນຖະໜອມ ອິນທີລາດ ຫົວໜ້າກຸ່ມຫັດຖະກໍາຈັກສານ ບ້ານພະບາດໂພນສັນ (ຄຸ້ມນາເຂົ້າພະ) ໄດ້ເປັນກຽດຂື້ນລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກເມືອງທ່າພະບາດ ຄັ້ງທີ VI ທີ່ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ 2020 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງກຸ່ມຫັດຖະກຳຈັກສານ ຄຸ້ມນາເຂົ້າພະ ໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ ODOP.

     ທ່ານ ບຸນຖະໜອມ ອິນທີລາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ:  ການນຳໃຊ້ສິ່ງທີ່ມີ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ບວກກັບພູມປັນຍາ ທີ່ໄດ້ຮັບການຕົກທອດກັນມາແຕ່ອະດີດເຖິງປະຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຫັດຖະກຳຈັກສານ ກໍ່ສາມາດສ້າງເປັນອາຊີບ ແລະ ພາຄອບຄົວຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໄດ້, ຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າມີສະມາຊິກທັງໝົດ 7 ຄົນ ຍິິງ 4 ຄົນ, ມີແຮງງານຕົ້ນຕໍ 2 ຄົນ, ສຳຮອງ 1 ຄົນ, ອາຊີບຕົ້ນຕໍ່ແມ່ນຫັດຖະກໍາຈັກສານ, ເຮັດນາ, ເຮັດສວນ, ລ້ຽງສັດ, ການຜະລິດຫັດຖະກໍາຈັກສານຂອງຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນໄດ້ເລີ່ມແຕ່ປີ 1973 ການຜະລິດໃນເວລານັ້ນ ແມ່ນເຮັດແບບກະແຈກກະຈາຍ, ການຜະລິດບໍ່ທັນຕິດພັນກັບຕະຫຼາດ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຜະລິດແຕ່ຕິບເຂົ້າ ບໍ່ທັນມີຫຼາຍຜະລິດຕະພັນ, ລາຍຮັບຍັງບໍ່ທັນສູງ ເສດຖະກິດຄອບຄົວພໍແຕ່ກຸ້ມກິນ, ຂາດເຂີນຫຼາຍດ້ານ. ຍ້ອນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາ, ຫັດຖະກໍາ, ຈຶ່ງໄດ້ນໍາເອົາໂຄງການ ສົ່ງເສີມການຈັກສານຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ ມາຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຫັດຖະກຳຈັກສານ ແລະ ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມການຜະລິດຫັດຖະກໍາ ໃນປີ 2006, ໃນໄລຍະນີ້ ສາມາດສ້າງຕັ້ງກຸ່ມໄດ້ 1 ກຸ່ມ ມີ 12 ຄອບຄົວ, ຮອດປີ 2012-2013 ມີໂຄງການສົ່ງເສີມຫັດຖະກຳຈັດສານ ຂອງປະເທດນີວຊີແລນ ໄດ້ໃຫ້ທຶນຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຜະລິດຫັດຖະກໍາຈັກສານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂອ, ພາຖາດໃສ່ໝາກໄມ້, ກ໋ອງໃສ່ເຈ້ຍອານາໄມ, ຮອດປີ 2016 ຂ້າພະເຈົ້າຈິ່ງມີແນວຄວາມຄິດອອກແບບຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກໍາຈັກສານໃ​ໝ່ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັມຄົມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ກະຕາໃສ່ໝາກໄມ້, ກະຕາຂອງຂວັນ, ກະຕາຂັນໝາກ, ກະຕາໃສ່ເຄື່ອງຕ່າງໆ ເຫັນວ່າບັນດາຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວນີ້ ສັງຄົມມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຊົມໃຊ້ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຜະລິດຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ, ສະນັ້ນ ຈິ່ງໄດ້ເຕົ້າໂຮມເອົາສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມ ມາຝຶກອົບຮົມຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການອອກແບບ ແລະ ລວດລາຍຂອງຜະລິດຕະພັນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຍັງໄດ້ຖືກຮັບເຊີນໄປຝຶກອົບຮົມຮຽນຮູ້ໃຫ້ແກ່ ສະມາຊິກກຸ່ມຈັກສານບ້ານຫາດຢື້ນ, ບ້ານທ່າເຮືອ, ບ້ານຫາດຊາຍຄໍາ ເມືອງບໍລິຄັນ, ບ້ານໂພນສີ ເມືອງປາກຊັນ ແລະ ເມືອງລ່ອງຊານ 3​ ບ້ານ.

    ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜະລິດຫັດຖະກໍາຈັກສານຂອງຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າ ໃນປະຈຸບັນແມ່ນສາມາດອອກແບບ ແລະ ລວດລາຍຂອງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ, ຜະລິດໄດ້ຫຼາຍຜະລິດຕະພັນ ເປັນຕົ້ນ ຕິບເຂົ້າ, ກະເປົາໃສ່ໂທລະສັບ, ກັບໃສ່ຊາຕົ້ມນ້ຳ, ກະຕ່າ ແລະ ກະແຕະຮອງຈານກັນເປື້ອນ ພິເສດໄດ້ຜະລິດຕິບເຂົ້າແປ, ກັບສີ່ລຽມ, ກັບໃສ່ອາຫານ ສົ່ງອອກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວໄດ້ 40 ລ້ານກ່ວາກີບຕໍ່ປີ, ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວດີຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ ໄດ້ປຸກເຮືອນ 1 ຫລັງ, ຊື້ລົດເກັງ 1 ຄັນ, ລົດຈັກ 1 ຄັນ, ຈົກໜອງປາ 2  ໜອງ, ສວນຢາງພາລາ 2 ເຮັກຕ່າ, ມີງົວ 30 ໂຕ ແລະ ສາມາດສົ່ງລູກເຂົ້າໂຮງຮຽນວິຊາສະເພາະໄດ້ 4 ຄົນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຍັງປະຕິບັດຄໍາຂວັນ 3 ປູກ 3 ລ້ຽງ ຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ຈາກການຜະລິດແບບຄອບຄົວໄດ້ກາຍມາເປັນກຸ່ມຫັດຖະກຳຈັກສານ ພາຍໃນບ້ານ ແລະ ບ້ານອ້ອມຂ້າງ ເຊີ່ງເປັນຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງເມືອງທ່າພະບາດ ທີ່ມີຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນອອກຈຳໜ່າຍສູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຈົນເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຈັກສານບ້ານພະບາດໂພນສັນໄດ້ຮັບຮອງເປັນກຸ່ມຜະລິດໜື່ງເມືອງໜື່ງຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ODOP.