ປີ 2018 ມີ 300 ໂຄງການໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ໃນປີ 2019 ໄດ້ຈັດສັນ 341 ໂຄງການ ທ່ານ ເລື່ອນວິໄລ ຈັນທະລາພັນ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງຄົບຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຄັ້ງທີ 11 ສະໄໝ ທີ VI ທີ່ໄດ້ໄຂຂື້ນໃນວັນທີ 21 ມັງກອນ 2019 ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ.

      ໃນປີ 2018 ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມແຜນສະພາຮັບຮອງໃນເບື້ອງຕົ້ນ ລວມທັງໝົດ 300 ໂຄງການ, ຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດການຊໍາລະສໍາເລັດທັງໝົດ ໃນມູນຄ່າຊໍາລະ 137,34 ຕື້ກີບ ໃນນີ້ໄດ້ອ່ວາຍທຶນ 4 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 0,41 ຕື້ກີບ, ດັດແກ້ເພີ່ມມູນຄ່າ 2 ໂຄງການ ມູນຄ່າດັດແກ້ເພີ່ມ 0,48 ຕື້ກີບ. ສະເພາະງົບປະມານທີ່ສະພາອະນຸມັດ 85,85 ຕື້ກີບ ຊຳລະຕາມແຜນມີດັ່ງນີ້: ໂຄງການປະເພດ I-IV ມີ 74 ໂຄງການ, ຊໍາລະ 54,57 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນ ມີທຶນປົກກະຕິ 33 ໂຄງການ, ທຶນພັດທະນາຕົວເມືອງໃໝ່ໄຊຈໍາພອນ ມີ 36 ໂຄງການ, ທຶນພັດທະນາເຂດຈຸດສຸມຜັກເບືອກ 1 ໂຄງການ, ທຶນພັດທະນາຊົນນະບົດ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 4 ໂຄງການ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນປະເພດ V ມີ 226 ໂຄງການ ຊໍາລະ 31,28 ຕື້ກີບ ປະກອບດ້ວຍທຶນປົກກະຕິ 215 ໂຄງການ ແລະ ທຶນຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕິດຕາມ - ຄຸ້ມຄອງ (ຮ່ວງຂອງແຂວງ) 11 ໂຄງການ.

      ສໍາລັບປີ 2019 ງົບປະມານລົງທຶນ ທີ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊໄດ້ຮັບຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ່ 3220/ກຜທ.ກຜ6, ລົງວັນທີ່ 21 ທັນວາ 2018 ມີທັງໝົດ 59,12 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງກະຊວງໄດ້ຈັດສັນລະອຽດ ຄື:​ ທຶນປົກກະຕິ 255 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 44,22 ຕື້ກີບ, ທຶນຈັດສັນພູມລໍາເນົາ, ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ມີ 13 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 3,61 ຕື້ກີບ ແລະ ທຶນຟື້ນຟູໄພພິບັດ 73 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 64,376 ຕື້ກີບ.

     

      ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ - ການລົງທຶນແຂວງ ຍັງໄດ້ລາຍງານຕື່ມອີກວ່າ ນອກຈາກງົບປະມານລົງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດສັນແລ້ວ ຄາດວ່າປີນີ້ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຈະມີເງິນລື່ນແຜນ ຈາກປີ 2018 ປະມານ 13 ຕື້ກີບ ເພື່ອມາຈັດສັນຊຳລະບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມບູລິມະສິດ ແລະ ວຽກງານຈຳເປັນຂອງແຂວງຕື່ມອີກ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງມີໂຄງການແຜນງານພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ Lao-030 ໃນນັ້ນມີໂຄງການສືບຕໍ່ 10 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 6,88 ຕື້ກີບ, ຊຳລະຜ່ານມາ 797 ລ້ານກີບ, ແຜນຊຳລະປີ 2019 ແມ່ນ 6,08 ຕື້ກີບ ແລະ ໂຄງການໃໝ່ 17 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 9,09 ຕື້ກີບ ຄາດວ່າຈະຊຳລະໝົດໃນປີນີ້.