ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຂວງໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຕົວຈິງ ໃນວັນທີ 3 ຕຸລາ 2018 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ    ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລະດົມແນວຄວາມຄິດໃສ່ວິໄສທັດ ແລະ ແຜນພັດທະນາຂອງແຂວງແຕ່ນີ້ຫາປີ 2030 ຂື້ນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນມາ ບຸຈະເລີນ ຮອງເຈົ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ມີຕາງໜ້າໃຫ້ພະແນກການອ້ອມຂ້າງເຂວງ, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ລັດວິສາຫະກິດ ຕະຫຼອດຮອດນັກທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ພາຍໃນແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

      ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກກາງຂອງປະເທດ ເປັນປະຕູເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງກັບພາກໃຕ້ຂອງລາວ ມີເນື້ອທີທັງໝົດ 15,977 ຕາຕະລາງກິໂລແມັດ ໃນນັ້ນພູດອຍກວມເອົາ 60-70 % ຂອງພື້ນທີ ປະກອບມີ 7 ຕົວເມືອງ, ມີ 293  ບ້ານ, ພົນລະເມືອງ 277,316 ຄົນ, ຍີງ 138,419 ຄົນ ມີທ່າແຮງບົມຊ້ອນຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນ: ດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ຍັງມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ເປັນຈຸດທາງຜ່ານລະຫວ່າງພາກກາງຫາພາກໃຕ້ ແລະ ສາຍທາງເຊື່ອມຕໍ່ລະປະເທດທາງດ້ານຕາເວັນອອກຫາປະເທດທາງດ້ານຕາເວັນຕົກໃກ້ທີ່ສຸດ ຄື: ປະເທດຫວຽດນາມ ຫາ ປະເທດໄທ ເຊີ່ງມີຄວາມຍາວ ປະມານຮ້ອຍກວ່າກິໂລແມັດ ປະກອບມີດ່ານສາກົນສອງແຫ່ງ ຄື: ດ່ານສາກົນປາກຊັນ-ບືງການ, ດ່ານສາກົນນ້ຳພາວ-ເກົ່າແຈ່ວ ນອກນັ້ນຍັງມີດ່ານປະເພນີຫຼາຍແຫ່ງ ຢູ່ທາງເບື້ອງຕາເວັນອອກ ແລະ ຕາເວັນຕົກ ທີ່ເປັນທ່າແຮງໃຫ້ແກ່ການຊື້ຂາຍ-ແລກປ່ຽນສິນຄ້າຮ່ວມກັນ.

         ທ່ານ ເລື່ອນວິໄລ ຈັນທະລາພັນ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ - ການລົງທຶນ ແຂວງ ໄດ້ກ່າວ່າ: ເພື່ອປະຕິບັດຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍວິໃສທັດຂອງແຂວງ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2030 ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈີງ ຕິດພັນກັບວິໃສທັດຂອງແຂວງທີ່ວ່າ: '' ສ້າງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໃຫ້ເປັນປະຕູເສດຖະກິດ, ແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານ, ບໍລິການທາງຜ່ານ, ຄຸ້ມຄອງສີ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ''

          ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ມີໜ້າທີ່ລວມດັ່ງນີ້: ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020 ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໝັ້ນທ່ຽງ ໃນລະດັບ 7,8% ຂື້ນໄປ, ລວມຍອດຜະລິຕະພັນພາຍໃນ ຫຼື GDP ໃຫ້ບັນລຸ 6,682 ຕື້ກີບ, ໂຄງປະກອບດ້ານເສດຖະກິດ: ຂະແໜງກະສິກຳ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ 3,5% ຕໍ່ປີ ກວມເອົາ 36% ຂອງ GDP, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ໃນລະດັບ 10% ຕໍ່ປີ ກວມເອົາ 34% ຂອງ GDP, ຂະແໜງການບໍລິການ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ 8,8% ຕໍ່ປີ ກວມເອົາ 30 % ຂອງ GDP ໃນນັ້ນ, ຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍການຜະລິດກະສິກຳ ໃຫ້ເປັນທ່າແຮງ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ, ສົ່ງເສີມໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໃຫ້ຜະລິດມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອການສົ່ງອອກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປຸງແຕ່ງ ແຮ່ກົ່ວ, ເຫຼັກ, ທອງ, ຫີນກາລະນິດ, ແກ້ວນາງຝານ, ຜະລິດຕະພັນໄມ້, ແລະ ອື່ນໆ, ສຸມໃສ່ພັດທະນາໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ, ພະລັງງານທົດແທນ ໃຫ້ກາຍເປັນຂະແໜງການສ້າງລາຍຮັບຍືນຍົງ, ປັບປຸງລະບົບຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ, ໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ, ໄຟຟ້າ, ໃຫ້ເຊື່ອມຈອດກັນໃນທົ່ວແຂວງ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ວ່ອງໄວ, ຍົກສູງຄຸນນພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂື້ນ ເຊັ່ນ: ເດັກໃນເກນອາຍຸໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າຮຽນເປັນປົກກະຕິ, ໄດ້ຮັບການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ນ້ຳສະອາດ ຢ່າງທົ່ວເຖີງ.

       ຄາດໝາຍປີ 2030 ຄາດວ່າພົນລະເມືອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຈະມີ 365,500 ຄົນ, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP ຖ້າສະເລ່ຍໃສ່ພົນລະເມືອງ ໃຫ້ບັນລຸ  6,000 $ ຕໍຄົນຕໍ່ປີ, ເສດຖະກິດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນຈັງຫວະໝັ້ນທ່ຽງ ຕໍ່ເນື່ອງ, ໂຄງປະກອບອຸດສາຫະກຳ, ກະສິກຳ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທັນສະໄໝ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການບໍລິການດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການດຳເນີນທູລະກິດ ສາມາດຍາດແຍ່ງແຂ່ງຂັນ ດ້ານການຄ້າ, ການບໍລິການ ຂອງບັນດາຕະຫຼາດໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ, ພົວພັນ-ຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ ແລະ ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ໃຫ້ແໜ້ນ ແລະ ເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ດີ, ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ຈື່ງເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ມີລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ນຳພາແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ກ້າວສູ່ການຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂື້ນເປັນກ້າວກ້າວ.