ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແມ່ນຂະແໜງການໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາພື້ນຖານເສດ ຖະກິດຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໃຫ້ມີຄວາມໝັນຄົງ ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂື້ນ ສາມາດຫຼຸດພົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ໃນປີ 2020 ຕາມທິດທາງແຜນການຂອງພັກ-ລັດວາງອອກ.

      ທ່ານ ແສງອາລຸນ ແສງອາພອນ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ລາຍງານ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ່ I ວ່າ: ຈະຊຸກດັນໃຫ້ຕົວເລກການສົ່ງອອກ ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂື້ນ 26,2%, ສະເລ່ຍເພີ່ມຂື້ນປະມານ 160 ຕື້ກີບຕໍ່ປີ ໃນການສູ້ຊົນ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານດັ່ງກ່າວ ທາງພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດມາດຕາການ ແລະ ວິທີການເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົວເລກການສົ່ງອອກຂະ ຫຍາຍຕົວຕາມກໍານົດ ທີ່ວາງໄວ້ເຊັ່ນ: ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມສິນຄ້າປະເພດຕ່າງໆທີ່ມີໜໍ່ແໜງ, ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ພາກທຸລະກິດ, ວິສາຫະກິດ ຫັນໄປຕາມທິດເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ຮູ້ນໍາໃຊ້ສິດທິພິເສດໃນກອບຕ່າງໆ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພາສີຂາເຂົ້າຢູ່ປະເທດປາຍທາງ ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າຂອງເຮົາສາມາດແຂ່ງຂັນດ້ານລາຄາກັບຕະຫຼາດສາກົນໄດ້, ສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການສົ່ງອອກຄື: ຕັດຂອດພະນັກງານການຄ້າປະຈໍາຢູ່ດ່ານ, ຕັດຂອດໃບເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ ແລະ ນິຕິກໍາອື່ນໆ, ສິນຄ້າຫຼາຍປະເພດທີ່ບໍ່ນອນໃນລາຍການສິນຄ້າທີ່ກໍານົດໃນແຈ້ງການເລກທີ່ 0076 ແມ່ນສາມາດໄປຂໍອະນຸຍາດສົ່ງອອກ-ນໍາເຂົ້າ ນໍາພາສີເລີຍບໍ່ໄດ້ມາຜ່ານພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າອີກ, ໄລຍະຜ່ານມາກະຊວງ ກໍ່ຄືພະແນກໄດ້ປັບປ່ຽນນໍາໃຊ້ໃບຕິດຕາມສິນຄ້າຂາອອກ, ຂາເຂົ້າ ໂດຍຜູ້ປະກອບການສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ພິມດ້ວຍຕົວເອງ ຈຶ່ງມາສະເໜີຫາພະແນກສົ່ງອອກ.

     ທ່ານ ແສງອາລຸນ ແສງອາພອນ ຍັງໄດ້ລາຍງານຕື່ມອີກວ່າ: ທາງພະແນກການຄ້າ ກໍ່ຄືແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ກໍ່ຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມວຽກງານການຄ້າຊາຍແດນ ໂດຍສະເພາະປະຕິບັດສັນຍາການຄ້າຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນວັນທີ່ 21 ມັງກອນ 2015 ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ໃຫ້ສິດທິພິເສດ ຫຼຸດອັດຕາພາສີລະດັບ 0% ໃຫ້ຫຼາຍລາຍການສິນຄ້າເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ, ປະຊາຊົນ ທີ່ຢູ່ຕາມຊາຍແດນ ໄດ້ຊື້ຂາຍສະດວກຂື້ນ ແລະ ໄດ້ສູ້ຊົນຂຽນໂຄງການເພື່ອກະທົບໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວເລກດັ່ງກ່າວນໍາສາຍຕັ້ງສາຍຂວາງ ຊຶ່ງກໍາລັງດໍາເນີນ ຕາມແຜນແມ່ບົດ ພັດທະນາຕາໜ່າງຕະຫຼາດຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2020 ໃນນັ້ນໄດ້ກໍານົດຕະຫຼາດຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ຢູ່ 4 ຈຸດຄື: ຕະຫຼາດຊາຍແດນ ທອງແສນ-ຟຸກເຊີນ ເມືອງໄຊຈໍາພອນ, ຕະຫຼາດຊາຍແດນ ນໍ້າອອ້ນ-ແທ່ງຖຸຍ ເມືອງໄຊຈໍາພອນ, ຕະຫຼາດຊາຍແດນ ນໍ້າຫງາງ-ຝູຢ່າ ເມືອງຄໍາເກີດ, ຕະຫຼາດຊາຍແດນ ທອງມີໄຊ-ຕາບເຮີບ ເມືອງວຽງທອງ ປະຈຸບັນກໍາລັງກວດເບິ່ງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຈັດລຽງບູລິມະສິດ ເພື່ອກະກຽມນໍາສະເໜີຕໍ່ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ສັງລວມເຂົ້າແຜນເພື່ອນໍາສະເໜີຂໍງົບປະມານຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງລັດຖະບານຫວຽດນາມ ໃນກອງປະຊຸມຄົບຄະນະກໍາມາທິການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ່ 39.