ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ກໍ່ຄືສູນກາງໄດ້ອະນຸມັນໃຫ້ນັກທຸລະກິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລົງທຶນໃນຫຼາຍກິດຈະການທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງກາຍເປັນກຳລັງ ແຮງໃນການຍູ້ດັນພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງແຂວງ ມູນຄ່າການລົງທຶນ ທັງໝົດສົກປີ 2015-2016 ບັນລຸໄດ້ປະມານ 1.846,98 ຕື້ກີບ ລື່ນແຜນ 31,55%.

     ທ່ານ ພອນທິລາດ ສິດສາທອນ ຫົວໜ້າ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຊຸດທີ I ວ່າ: ໃນ 1 ປີຜ່ານມາສະພາບການລົງທືນມີບັນຍາກາດທີ່ດີ, ການລົງທຶນຂອງລັດ ກໍ່ເປັນໄປຕາມກອບຂອງສະພາຮັບຮອງ, ການລົງທຶນຂອງພາກທະນາຄານ ແລະ ພາກປະຊາຊົນກໍ່ມີການເພີ່ມຂື້ນ ແຕ່ອັນພົນເດັ່ນແມ່ນການລົງທຶນ ຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມີຈັງວະດີຂື້ນ ມີໂຄງການສະເໜີຜ່ານກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຄ ລ ທ ຈໍານວນ 46 ໂຄງການ ມີໂຄງການທີ່ກໍາລັງສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີ 33 ໂຄງການ, ໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດໂຄງການລົງທືນໃນກິດຈະການສໍາປະທານ ແລະ ກິດຈະການທົ່ວໄປໄດ້ 68 ໂຄງການມູນຄ່າການອະນຸຍາດ ລົງທືນທັງໝົດ 1.496,55 ຕື້ກວ່າກີບ ເພີ່ມຂື້ນ 4 ເທົ່າຕົວ ເມື່ອທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາໃນນີ້ລົງທືນໃນກິດຈະການສໍາປະທານ ມີຈໍານວນ 12 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 1.214,75 ຕື້ກີບ, ກິດຈະການທົ່ວໄປ ຈໍານວນ 56 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 281,8 ຕື້ກີບ, ໄດ້ອອກອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາເຂົ້າເຄື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນ, ວັດຖຸດິບ, ແນວພັນ, ຝຸ່ນ+ປຸຍ... ໂດຍການຍົກເວັ້ນພາສີ-ອາກອນເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານກິດຈະການລົງທືນຕ່າງໆຈໍານວນ 50 ຄັ້ງ ມູນຄ່າ 16,4 ລ້ານໂດລາ, ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ  MOUເພື່ອສຶກສາ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໂຄງການຕ່າງໆ ຈໍານວນ 9 ໂຄງການ.

          ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ຍັງໄດ້ລາຍງານເຕີ່ມອີກວ່າໃນປີ 2017 ຈະສືບຕໍ່ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຄງການທີ່ອະນຸມັດໄປແລ້ວໃຫ້ດໍາເນີນໄປຕາມແຜນ, ປະສານສົມທົບກັບຜູ້ລົງທືນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລົງທືນພັດທະນາບາງໂຄງການທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນໜື່ງເຊັ່ນ: ໂຄງການລະບົບສາງ ICD, ໂຄງການການບໍລິການເຂດສົ້ນຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ່ 5 ປາກຊັນ-ບຶງການ, ໂຄງການພັດທະນາດອນລີ້ນປາກນ້ຳຊັນ, ໂຄງການໂຮງງານຫຼອມເຫຼັກກ້າ ຢູ່ເມືອງທ່າພະບາດ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະ ແຂວງກໍ່ຍັງໄດ້ຈັດສັນທືນ, ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ພະແນກການ ແລະ ຫ້ອງການ ອອ້ມຂ້າງແຂວງຄຸ້ມຄອງທັງໝົດ ຈໍານວນ 181 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 94.851,62 ລ້ານກີບ, ມອບໃຫ້ 7 ເມືອງ ຄຸ້ມຄອງທັງໝົດຈໍານວນ 103 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 19.915,70 ລ້ານກີບ.