ທ່ານ ຄຳແຫວນ ປັນຍານຸວົງ ຫົວໜ້າພະແນກການເງີນແຂວງ ໄດ້ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ຄົບຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ ຄັ້ງທີ  ສະໄໝທີ VI ໃນວັນທີ 24-27 ຕຸລາ 2016  ທີ່ຫ້ອງວ່າການ ປົກຄອງແຂວງ ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງສູນກາງພັກ, ມະຕິ ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຜນ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຄັ້ງທີ VI ຂອງແຂວງໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ, ພະແນກ ການເງິນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໃນຖານະເປັນອົງການບໍລິຫານລັດ ທີ່ມີໜ້າທີ່ໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ໄດ້ດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາເປັນເວລາ 1 ສົກປີ ໂດຍສາມາດສະຫລຸບໄດ້ ດັ່ງນີ້: ລາຍຮັບ ພູດສູນກາງ: ຕາມແຜນການປີເບື້ອງຕົ້ນ 387,477 ຕື້ກີບ, ແຜນການປີດັດແກ້ 388,077 ຕື້ກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 347,059 ຕື້ກີບ, ສົມທຽບແຜນການປີເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ 89,57%, ສົມທຽບໃສ່ແຜນການປີດັດແກ້ 89,43%, ໃນນີ້ ລາຍຮັບພາສີ 338,354 ຕື້ກີບ, ສົມທຽບແຜນການປີ 87,32%, ສົມທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ 137,70%; ລາຍຮັບຈາກໄມ້ ປະຕິບັດໄດ້ 7,987 ຕື້ກີບ; ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມວີຊ່າ ປະຕິບັດໄດ້ 0,586 ຕື້ກີບ, ສົມທຽບໃສ່ແຜນການປີດັດແກ້ 97,79%, ສົມທຽບໃສ່ໄລຍະດຽງກັນ 137,17%; ລາຍຮັບດອກເບ້ຍເງິນກູ້ ປະຕິບັດໄດ້ 0,131 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບພູດທ້ອງຖີ່ນ: ວຽກສ່ວຍສາອາກອນ ປະຕິບັດໄດ້ 144,514 ຕື້ກີບ, ສົມທຽບໃສ່ແຜນການປີເບື້ອງຕົ້ນ 98,31%, ສົມທຽບໃສ່ແຜນດັດແກ້ 97,32%, ສົມທຽບໃສ່ແຜນໄລຍະດຽວກັນ 106,83%; ຊັບສິນ ປະຕິບັດໄດ້ 31,419 ຕື້ກີບ, ສົມທຽບໃສ່ແຜນການປີເບື້ອງຕົ້ນ 192,20%, ສົມທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ 64,51%; ພາສີ ປະຕິບັດໄດ້ 31,419 ຕື້ກີບ, ສົມທຽບໃສ່ແຜນການປີເບື້ອງຕົ້ນ 1.163,26%, ສົມທຽບໃສ່ແຜນການປີ 79,02%, ສົມທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ 117,70%. ສັງລວມແລ້ວ ລາຍຮັບທ້ອງຖີ່ນ ຕາມແຜນການປີເບື້ອງຕົ້ນ ແມ່ນ 155,201 ຕື້ກີບ, ແຜນດັດແກ້ 194,363, ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 187,658 ຕື້ກີບ, ສົມທຽບໃສ່ແຜນການປີເບື້ອງຕົ້ນ 120,45%, ສົມທຽບໃສ່ແຜນດັດແກ້ 96,55%, ສົມທຽບໃສ່ໄລຍະດຽງກັນ 81,88%, ລວມຍອດລາຍຈ່າຍປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 449,774 ຕື້ກີບ ສົມທຽບໃສ່ແຜນການປີເບື້ອງຕົ້ນ 96,00%, ສົມທຽບແຜນດັດແກ້ 96,07%,