ກອງປະຊຸມ ກວ້າງຄົບຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ ຄັ້ງທີ 5 ສະໄໝທີ VI ທີ່ໄຂຂຶ້ນລະຫວ່າງທີ 24-27 ຕຸລາ 2016 ທີ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ ໄດ້ເຫັນດີຢ່າງເອກະສັນຮັບຮອງເອົາ ບົດສະຫຼຸບ ແລະ ທິດທາງແຜນການ ຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 2015-16 ແລະ ທິດທາງແຜນການ 2016-17 ເຊີ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ: 1 ປີຜ່ານມາແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດມີຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍໜັກແໜ້ນ, ເສດຖະກິດໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກຂະຫຍາຍຕົວ 8%, ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດໄດ້ຫັນປ່ຽນຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ແຕ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງແຂວງຍັງອ່ອນນ້ອຍ, ການຄຸ້ມຄອງການຈັດເກັບລາຍຮັບຍັງບໍ່ແຂງແຮງ, ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍຜະລິດເພື່ອຊົມໃຊ້ພາຍໃນຄອບຄົວ ຕິດພັນກັບຄວາມຊິນເຄີຍມາແຕ່ເກົ່າ, ຮູບແບບການຜະລິດການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ, ວິທະຍາສາດ, ວິຊາການ ເຂົ້າຊ່ວຍຍັງເຮັດໄດ້ໜ້ອຍ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນນຳໃຊ້ໄມ້ເປັນວັດຖຸດິບ, ແຫຼ່ງທຶນໃນການພັດທະນາຍັງຈຳກັດ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍັງບໍ່ທັນສະດວກເທົ່າທີ່ຄວນ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ດ້ານຕ່າງໆໃນສັງຄົມຍັງແຜ່ຫຼາຍ ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຮອງເອົາທິດທາງແຜນການສູ້ຊົນໃນປີ 2017 ມີດັ່ງນີ້:, ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມຢາງໜັກແໜ້ນ, ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຮັບປະກັນດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ການດຸ່ນດ່ຽງການພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ເປັນເຈົ້າການຮັບມືກັບໄພພິບັດຢ່າງທັນການ, ຮັບປະກັນການພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານ ຕິດແໜ້ນກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນຕາມທິດ 3 ສ້າງ, ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ສ້າງກຳລັງແຮງໃຫ້ມີສີມື, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການບໍລິການດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ປຸກລະດົມແຫຼ່ງທຶນຕ່າງໆ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ພົວພັນ-ຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບສາກົນ ໂດຍສະເພາະກັບແຂວງ ຮ່າຕິງ ແລະ ເຫງະອານ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ແຂວງທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດຂອງປະເທດໄທ, ພັດທະນາເຂດຄວາມຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດໃນຂະບວນການແຂ່ງຂັນ-ເຊື່ອມໂຍງ, ຍາດແຍ່ງບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການບໍລິການ ເຮັດໃຫ້ແຂວງກາຍເປັນປະຕູເສດຖະກິດ, ແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານ, ບໍລິການທາງຜ່ານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

            ຄາດໝາຍສູ້ຊົນດ້ານມະຫາພາກຄື: ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວດ້ວຍຈັງຫວະທີ່ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ 7,8% ຂຶ້ນໄປ, ມູນຄ່າເພີ່ມລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ( GDP ) ໃຫ້ບັນລຸ 5.022 ຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນ 2.169 ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 17.352.000 ກີບ/ຄົນ/ປີ, ມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນ ຂະແໜງກະສິກຳ ໃຫ້ບັນລຸ 1.963 ຕື້ກີບ, ກວມ 39,1% ຂອງ GDP, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ໃຫ້ບັນລຸ 1.602 ຕື້ກີບ, ກວມ 31,9% ຂອງ GDP, ຂະແໜງການບໍລິການ ໃຫ້ບັນລຸ 1.456 ຕື້ກັບ, ກວມ 29% ຂອງ GDP ໃນນັ້ນດ້ານເສດຖະກິດ, ລະດົມການລົງທຶນທັງໝົດໃຫ້ໄດ້ປະມານ 1.567 ຕື້ກີບ, ສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 161,67 ຕື້ກີບ  ບໍ່ລວມລາຍຮັບວິຊາການ, ຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ 150.252 ໂຕນ, ສະເລ່ຍໃສ່ພົນລະເມືອງ 462 ກລ/ຄົນ/ປີ, ປັບປຸງລະບົບຊົນລະປະທານ, ຄອງເໝືອງ ໃຫ້ຖາວອນ ສະໜອງນ້ຳໃຫ້ພຽງພໍ, ຂະຫຍາຍຝູງສັດໃຫ້ໄດ້ສະເລ່ຍປະມານ 4% ຕໍ່ປີ, ປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດເປັນກຸ່ມ, ຟາມ ໃຫ້ກວມ 15% ຂອງຝູງສັດແຕ່ລະປະເພດ, ປູກຜັກສະອາດ, ປອດສານພິດ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ມູນຄ່າສິນຄ້າສົ່ງອອກໃຫ້ບັນລຸ 37,96 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຂາເຂົ້າ 55,57 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສິນຄ້າຜ່ານແດນປະມານ 56,59 ລ້ານໂດລາ, ປັບປຸງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຂົວ-ທາງ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ, ຂະຫຍາຍລະບົບນ້ຳປະປາໃຫ້ໄດ້ທຸກໆເທດສະບານເມືອງ ແລະ ບ້ານໃຫຍ່, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງ ແລະ ການບໍລິການໂທລະຄົມ 100% ຂອງຈຳນວນບ້ານໃນທົ່ວແຂວງ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດທີ່ເປັນທ່າແຮງ  ປີ 2017 ການຜະລິດເຂົ້າໄດ້ວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນລວມທັງໝົດ 39.454 ຮຕ ຜົນຜະລິດ 150.252 ໂຕນ ສະເລ່ຍໃສ່ພົນລະເມືອງ 462 ກລ/ຄ/ປີ, ການຜະລິດພືດເປັນສິນຄ້າ ໃຫ້ໄດ້ 11.793 ຮຕ ຜົນຜະລິດ 188.308 ໂຕນ ໃນນັ້ນອ້ອຍ 1.329 ຮຕ ຜົນຜະລິດ 38.898 ໂຕນ, ສາລີອາຫານສັດ 584 ຮຕ ຜົນຜະລິດ 3.504 ໂຕນ ມັນຕົ້ນ 8.200 ຮຕ ຜົນຜະລິດ 134.580 ໂຕນ, ຜັກສະອາດ 793 ຮຕ ຜົນຜະລິດ 3.786 ໂຕນ, ໝາກກ້ວຍ 832 ຮຕ ຜົນຜະລິດ 7.210 ໂຕນ, ໝາດເດືອຍ 55 ຮຕ ຜົນຜະລິດ 330 ໂຕນ, ຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຝູງສັດ ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 4% ໃນນັ້ນ, ຄວາຍ ໃຫ້ໄດ້ 47.821 ໂຕ, ງົວ 64.790 ໂຕ, ໝູ 81863 ໂຕ, ແບ້ 23.659 ໂຕ, ສັດປີກ 867.756 ໂຕ, ສືບຕໍ່ຂຶ້ນ ແລະ ດັດແກ້ທະບຽນວິສາຫະກິດພາຍໃນແຂວງ ແລະ ບັນດາເມືອງ ໃຫ້ສະດວກວ່ອງໄວ, ຄາດຄະເນຕົວຂາຍຍົກ 785.36 ຕື້ກີບ, ຂາຍຍ່ອຍ 799.52 ຕື້ກີບ, ແຜນການຜະລິດ ມູນຄ່າ 937.41 ຕື້ກີບ, ແຜນການຈຳໜ່າຍ 1.141 ຕື້ກີບ, ມູນຄ່າສິນຄ້າສົ່ງອອກໃຫ້ບັນລຸ 37.96 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຂາເຂົ້າ 55.57 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສິນຄ້າຜ່ານແດນປະມານ 56.59 ລ້ານໂດລາ, ສູ້ຊົນໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ 5 ບ້ານ, 2.500 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ຕິດຕາມໂຄງການດຳເນີນງານເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳມັງ 1 ເມືອງ ທ່າພະບາດ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ເມືອງ ບໍລິຄັນ, ຕິດຕາມບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 22 ກວ, 0,4 ກວ, ຄຸ້ມຄອງບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດລົງທຶນໃນການຂຸດຄົ້ນແຮທາດເຊັ່ນ: ດານຂຸດຄົ້ນຫີນດານ, ຫີນປູນ, ດິນແດງ, ເກືອກິນ, ຂີ້ເຈຍ, ຖ່ານຕົມ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບຽບ, ກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ສູ້ຊົນປະຕິບັດຄາດໝາຍດ້ານບໍລິມາດຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງບົກໃຫ້ໄດ້ 836.000 ໂຕນ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ ໃຫ້ທ່າກ້າວຂະຫຍາຍຕົວ ນຳໃຊ້ທຸກທ່າແຮງຂອງແຂວງ ເຂົ້າໃນການພັດທະນຢ່າງເປັນຈຸດສຸມ ເຊີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ກາຍເປັນແຂວງທີ່ເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດ.