ທ່ານ ບຸນເສັງ ປະທຳມະວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ - ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມເປີດກ້ວາງ ຄົບຄະນະບໍລິຫານງາ ນພັກແຂວງຄັງທີ 5 ສະໄໝທີ່ VI ທີ່ໄດ້ເປີດຂື້ນໃນວັນທີ 24-27 ຕຸລາ 2016 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ ໂດຍພາຍໃຕ້ ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ກອງແກ້ວ ໄຊສົງຄາມ ກຳມະການສູນກາງພັກ ເລຂາພັກແຂວງ ເຈົ້າແຂວງ-ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

             ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງແຂວງ ມາເປັນເວລາ 1 ປີ ສົກ 2015-2016 ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ຂອງພວກເຮົາມີທ່າກ້າວຂະຫຍາຍຕົວດີຂື້ນ ຕາມລຳດັບ ເຊິ່ງສາມາດຍັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ: ທົ່ວແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ມີຄວາມສະຫງົບໜັກແໜ້ນໂດຍພື້ນຖານ, ສັງຄົມ ມີຄວາມອຸ່ນອຽນທຸ່ນທ່ຽງ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວດີຂື້ນ, ດ້ານເສດຖະກິດ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ມາຮອດປະຈຸບັນ ໄດ້ມີຕົວເລກທ່າກ້າວຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໝັ້ນທ່ຽງ, ດ້ານການ ລົງທືນ ບັນລຸມຸນຄ່າ 1,864 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນການລົງທືນ ຂອງລັດ ກວມເອົາ 5,43% ເທົ່າກັບ 101,57 ຕື້ກີບ, ທືນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມຕ່າງປະເທດ ກວມເອົາ 2,35% ເທົ່າກັບ 43,85 ຕື້ກີບ, ທືນຈາກທະນາຄານ ກວມເອົາ 12,13% ເທົ່າກັບ 226,68 ຕື້ກີບ ແລະ ການລົງທືນພາກເອກະຊົນ ກວມເອົາ 80,08% ເທົ່າກັບ 1,496,55 ຕື້ກີບ, ການເກັບລາຍຮັບມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ 534,72 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 98,42%, ລາຍຮັບພຸດສູນກາງ ປະຕິບັດໄດ້ 347,06 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 89,57%, ພູດທ້ອງຖິ່ນໄດ້ 187,66 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 120,54% ແລະ ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍທັງໝົດໄດ້ 449,77 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 96%, ດ້ານກະສິກຳທົ່ວແຂວງສົ່ງເສີມການປູກເຂົ້າໄດ້ 39.192,46 ເຮັກຕ່າ ເທົ່າກັບ 101% ໃນນັ້ນຖືກນ້ຳຖ້ວມ 8,017 ເຮັກຕ່າ, ເສຍຫາຍຈາກໄພໜາວ 31,04 Ha, ຜົນຜະລິດບັນລຸ 116,958 ໂຕ່ນ, ການຜະລິດພືດສະບຽງອາຫານໄດ້ 7.747 ໂຕ່ນ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 51.928 ໂຕ່ນ,  ສົ່ງເສີມການພະລິດຊີ້ນ, ປາ ແລະ ໄຂ່ ໄດ້ 13,491ໂຕ່ນ ແລະ ວຽກງານຫຼາຍໆດ້ານກໍ່ໄດ້ມີການຂະຫບາຍຕົວ ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າການລະດັບຂະຫຍາຍຕົວມະຫາພາກບັນລຸ 8% ໃນນັ້ນກະສິກຳເພີ່ມຂື້ນ 3,5% ກວມ 40,25% ຂອງ GDP, ອຸດສາຫະກຳເພີ່ມຂື້ນ 11,03% ກວມ 31,26% ຂອງ GDP, ບໍລິການເພີ່ມຂື້ນ 8,9%  ກວມ 28,49% ຂອງ GDP,  ລວມຍອດຜະລິຕະພັນພາຍໃນ ສະເລຍໃສ່ພົນລະເມືອງໄດ້ 16,03 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 1,980 ໂດລ່າ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ,  ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ພາຍໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ມີໂສມໜ້າອັນໃໝ່ໃນການພັດທະນາແບບເປັນຕ່ອງໂສ້ ໂດຍສະເພາະກໍ່ແມ່ນ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຕິດພັນກັບວຽກງານສາມສ້າງ ຢ່າງເນື່ອງນິດລຽນຕິດ, ປັດຈຸບັນທົ່ວແຂວງ ຄອບຄົວທຸກຍາກຍັງເຫຼືອພຽງ 1,705 ຄອບຄົວ, ບ້ານຍັງເຫຼືອ 31 ບ້ານ ຂອງຈຳນວນບ້ານ 293 ບ້ານ ຄາດວ່າແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກນີ້ ໃຫ້ໄດ້ຕາມລະດັບຄາດໝາຍວາງໄວ້.