ພິມ
ໝວດ: ຂ່າວກິລາ
ກົດເບິ່ງ: 3065

       ການແຂ່ງຂັນກິລາໝາກຂ່າງ ໃນງານກິລາທົ່ວແຂວງ ຄັ້ງທີ 4 ທີ່ເມືອງປາກຊັນເປັນເຈົ້າພາບ ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ມີ​ພາກສ່ວນ​ເຂົ້າຮ່ວມ​ແຂ່ງຂັນ​ທັງໝົດ 5 ພາກສ່ວນ ມີ 24 ທີມ, ຍິງ 9 ທີມ. ຜົນ​ການ​ແຂ່ງຂັນ​ມີ​ດັ່ງ​ນີ້: ປະເພດທີມຊຸດຍິງ ຫຼຽນຄຳ ໄດ້ແກ່ ເມືອງທ່າພະບາດ ຈາກນາງ ສີວເລີນ ສຸວັນນະລາດ, ນາງ ຄີມແຄ ສີສຸພັນ, ນາງ ມິດຕາ ສົມບັດ, ນາງ ຈຽງຄຳ, ຫຼຽນເງິນ​ ບ້ານປາກທວາຍ ຈາກນາງ ແພນ, ນາງ ບົວວັນ, ນາງ ປາງຄຳ, ນາງ ນ້ອຍ, ຫຼຽນທອງ ເມືອງປາກກະດິງ ຈາກນາງ ປ່າເຊ່ຍລໍ່, ນາງ ເອ່ຍອອງເຮີ່, ນາງ ນູ້ເຮີ່, ນາງ ໄມວາເຮີ່, ປະເພດທີມຊຸດຊາຍ: ຫຼຽນຄຳ​ ໄດ້ແກ່ ເມືອງທ່າພະບາດ ຈາກທ້າວ ຮົ້ວຈ່າງ, ທ້າວ ຊໍ່ລໍ່ດ, ທ້າວ ມ໋ອດ ສີສຸພັນ, ທ້າວ ແສງຈັນຊົ່ງ, ຫຼຽນເງິນ ເມືອງຄຳເກີດ, ທ້າວ ຕືຊົ່ງ, ທ້າວ ຢາງປໍຊົ່ງ, ທ້າວ ຕູ່ ຊົ່ງ, ທ້າວ ໄຊພອນ, ຫຼຽນທອງ ເມືອງປາກກະດິງ, ທ້າວ ກູ່ລໍ່, ທ້າວ ຮົ່ວລີ່, ທ້າວ ຕູ່ລໍ່, ທ້າວ ມົ່ວເຮີ່, ປະເພດຄູ່ຍິງ: ຫຼຽນຄຳ ໄດ້ແກ່ ເມືອງປາກກະດິງ ຈາກນາງ ປ່າເຊ່ຍລໍ່າ, ນາງ ເອ່ຍອອງເຮີ, ນາງ ນູ້ເຮີ, ຫຼຽນເງິນ ເມືອງທ່າພະບາດ, ນາງ ສີວເລີນ ສຸວັນນະລາດ, ນາງ ຄີມແຄ ສີສຸພັນ, ນາງ ຈຽງຄຳ ສົມບັດ, ຫຼຽນທອງ ບ້ານປາກທວາຍ ຈາກນາງ ປາງຄຳ ບຸນທະວົງຄຳ, ນາງ ບົວວັນ ແສງອາທິດ, ນາງ ແພນ ພົມມີວົງ, ປະເພດຄູ່ຊາຍ: ຫຼຽນຄຳ​ ໄດ້ແກ່ ເມືອງປາກກະດິງ ຈາກທ້າວ ຮົ່ວລີ່, ທ້າວ ມົ່ວເຮີ່, ທ້າວ ກູ້ລໍ່, ຫຼຽນ​ເງິນ ເມືອງບໍລິຄັນ ຈາກທ້າວ ຄືທໍ່, ທ້າວ ວົງສອນເຮີ່, ທ້າວ ຢີ່ວ່າງ, ຫຼຽນທອງ​ ເມືອງຄຳເກີດ ຈາກທ້າວ ຕູ່ຊົງ, ທ້າວ ຕືຊົງ, ທ້າວ ໄຊພອນ,   ປະເພດດ່ຽວຍິງ: ຫຼຽນຄຳ ໄດ້ແກ່ ເມືອງທ່າພະບາດ ຈາກນາງ ມິດຕາ ສົມບັດ, ຫຼຽນເງິນ​ ເມືອງປາກກະດິງ ຈາກນາງ ໄມເຮີວາງ, ຫຼຽນທອງ ບ້ານປາກທວາຍ ຈາກນາງ ປາງຄຳ ບຸນທະວົງຄຳ, ປະເພດດ່ຽວຊາຍ: ຫຼຽນຄຳ ໄດ້ແກ່ ເມືອງປາກກະດິງ ຈາກທ້າວ ຕູ້ລໍ່, ຫຼຽນ​ເງິນ​ ເມືອງຄຳເກີດ ຈາກທ້າວ ຕືຊົງ ແລະ ຫຼຽນທອງ​ ບໍລິຄັນ ຈາກທ້າວ ກ້ອງຢາງ.

          ສຳລັບການສະຫຼຸບຫຼຽນ ອັນດັບ 1 ເປັນຂອງເມືອງທ່າພະບາດ 3 ຫຼຽນຄຳ ແລະ 2 ຫຼຽນເງິນ, ອັນດັບ 2 ເມືອງປາກກະດິງ 3 ຫຼຽນຄຳ 1 ຫຼຽນເງິນ 2 ຫຼຽນທອງ, ອັນດັບ 3 ເມືອງຄຳເກີດ 2 ຫຼຽນເງິນ 1 ຫຼຽນທອງ, ອັນດັບ 4 ບ້ານປາກທວາຍ 1 ຫຼຽນເງິນ 2 ຫຼຽນທອງ ແລະ ອັນດັບ 5 ເມືອງບໍລິຄັນ 1 ຫຼຽນເງິນ 1 ຫຼຽນທອງ.