ການແຂ່ງຂັນກິລາທົ່ວແຂ່ງບໍລິຄຳໄຊຄັ້ງທີ 4 ທີ່ເມືອງປາກຊັນເປັນເຈົ້າພາບ ນັດຊິງຊະນະເລີດ ກິລາກະຕໍ້ປະເພດທີມຊາຍເປັນການພົບກັນລະຫວ່າງ ເມືອງທ່າພະບາດ ກັບ ເມືອງປາກຊັນເຈົ້າພາບ ຈາກການແຂ່ງຂັນເມືອງທ່າພະບາດ ມີກຳລັງແລະ ເຕັກນິການຫລີ້ນເໜືອກ່ວາເຈົ້າພາບ ເຮັດໃຫ້ທ່າພະບາດເອົາຊະນະໄປໄດ້ແບບສະບາຍ 2 – 0 ເຊັດ ຄ້ວາຫຼຽນຄຳໄປຄອງໄດ້ສຳເລັດ, ສຳລັບ​ການ​ແຂ່ງຂັນ​ກິລາກະຕໍ້ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ມີ​ທັງໝົດ 12 ພາກສ່ວນ: ເມືອງປາກກະດິງ, ​ວິທະຍາໄລກະສິກຳ-ປ່າໄມ້, ເມືອງທ່າພະບາດ, ວິທະຍາໄລພຽນຈະເລີນ, ເມືອງວຽງທອງ, ວິທະຍາໄລຄອມບີຊ, ​ເມືອງປາກຊັນ, ເມືອງຄຳເກີດ, ​ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງ, ພະແນກພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່,  ກອງພັນໃຫຍ່ 642, ທະຫານແຂວງ ແລະ ປະເພດຍິງມີ 3 ພາກສ່ວນ: ເມືອງທ່າພະບາດ, ເມືອງປາກກະດິງ, ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງ. ສຳລັບຜົນການແຂ່ງ 5 ປະເພດ: ປະເພດດ່ຽວຍິງ: ຫລຽນຄຳ​ ໄດ້ແກ່ ເມືອງປາກກະດິງ, ຫລຽນ​ເງິນ ເມືອງທ່າພະບາດ,  ຫລຽນທອງ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ; ປະເພດດ່ຽວຊາຍ: ຫລຽນຄຳ ໄດ້ແກ່ເມືອງທ່າພະບາດ, ຫລຽນ​ເງິນ​ ເມືອງປາກຊັນ, ຫລຽນທອງ ( ຮ່ວມ ) ພະແນກພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່ແຂວງ ແລະ ເມືອງປາກະດິງ; ປະເພດຄູ່ປະສົມ ຍິງ-ຊາຍ: ຫລຽນຄຳ​ ໄດ້ແກ່ ເມືອງປາກກະດິງ, ຫລຽນ​ເງິນ​ ເມືອງທ່າພະບາດ, ຫລຽນທອງ​  ໂຮງຮຽນເຕັກວິຊາຊີບ; ປະເພດຄູ່ຊາຍ: ຫລຽນຄຳ​ ໄດ້ແກ່ ພະແນກພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່ແຂວງ, ຫລຽນ​ເງິນ​ ເມືອງປາກຊັນ, ຫລຽນທອງ​ ( ຮ່ວມ ) ເມືອງທ່າພະບາດ ແລະ  ເມືອງຄຳເກີດ; ປະເພດຄູ່ຍິງ: ຫລຽນຄຳ​ ໄດ້ແກ່ເມືອງປາກກະດິງ, ຫລຽນ​ເງິນ​ ເມືອງທ່າພະບາດ ແລະ ຫລຽນທອງ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງ.

     ຈາກການແຂ່ງຂັນແຕ່ລະປະເພດ ສາມາດສະຫຼຸບຫຼຽນໄດ້ ຄື: ອັນດັບ 1 ເປັນຂອງເມືອງປາກກະດິງ 3 ຫຼຽນຄຳ  ແລະ 1 ຫຼຽນທອງ ລວມ 4 ຫຼຽນ; ອັນດັບ 2 ເມືອງທ່າພະບາດ 1 ຫຼຽນຄຳ, 3 ຫຼຽນເງິນ, 1 ຫຼຽນທອງ ລວມ 5 ຫຼຽນ; ອັນດັບ 3 ພະແນກ ພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່ແຂວງ 1 ຫຼຽນຄຳ ແລະ 1 ຫຼຽນທອງ ລວມ 2 ຫຼຽນ; ອັນດັບ 4 ເມືອງປາກຊັນເຈົ້າພາບ ໄດ້ 2 ຫຼຽນທອງ; ອັນດັບ 5 ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ 3 ຫຼຽນທອງ ແລະ ອັນດັບ 6 ເມືອງຄຳເກີດ ໄດ້ 1 ຫຼຽນທອງ.