ຜົນການແຂ່ງຂັນກິລາທົ່ວແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໃນເວລາ 17 ໂມງ ຂອງວັນທີ 29 ມີນາ 2018 ຢູ່ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການແຂ່ງກິລາທົ່ວແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຄັ້ງທີ IV