ການແຂ່ງຂັນກິລາທົ່ວແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຄັ້ງທີ 4 ມາຮອດວັນທີ 28 ມີນາ 2018 ປະເພດກິລາໜ້າເກັກ ໄດ້ຜົນການແຂ່ງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໜ້າເກັກປະເພດທີມຊາຍ ຫຼຽນຄຳ ໄດ້ແກ່ເມືອງບໍລິຄັນ, ຫຼຽນເງິນ ໄດ້ແກ່ເມືອງປາກກະດິງ, ຫຼຽນທອງ ໄດ້ແກ່ເມືອງວຽງທອງ, ທີມຍິງ ຫຼຽນຄຳ ໄດ້ແກ່ເມືອງບໍລິຄັນ, ຫຼຽນເງິນ ໄດ້ແກ່ເມືອງປາກກະດິງ, ຫຼຽນທອງ ໄດ້ແກ່ເມືອງທ່າພະບາດ, ປະເພດດ່ຽວຊາຍ ຫຼຽນຄຳ ໄດ້ແກ່ເມືອງປາກກະດິງ, ຫຼຽນເງິນ ໄດ້ແກ່ເມືອງວຽງທອງ, ຫຼຽນທອງ ໄດ້ແກ່ເມືອງບໍລິຄັນ, ດ່ຽວຍິງ ຫຼຽນຄຳ ໄດ້ແກ່ເມືອງທ່າພະບາດ, ຫຼຽນເງິນ ໄດ້ແກ່ເມືອງປາກກະດິງ, ຫຼຽນທອງ ໄດ້ແກ່ເມືອງບໍລິຄັນ, ປະເພດຄູ່ຊາຍ ຫຼຽນຄຳ ໄດ້ແກ່ເມືອງວຽງທອງ, ຫຼຽນເງິນ ໄດ້ແກ່ເມືອງປາກກະດິງ,ຫຼຽນທອງ ໄດ້ແກ່ເມືອງບໍລິຄັນ ແລະ ດ່ຽວຍິງ ຫຼຽນຄຳ ໄດ້ແກ່ເມືອງທ່າພະບາດ, ຫຼຽນເງິນ ໄດ້ແກ່ເມືອງປາກກະດິງ, ຫຼຽນທອງ ໄດ້ແກ່ເມືອງບໍລິຄັນ, ສ່ວນກິລາກະຕໍ້ຫວາຍ ປະເພດດ່ຽວຊາຍ ຫຼຽນຄຳ ໄດ້ແກ່ເມືອງທ່າພະບາດ, ຫຼຽນເງິນ ໄດ້ແກ່ເມືອງປາກຊັນ, ຫຼຽນທອງ ໄດ້ແກ່ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ປະເພດດ່ຽວຍິງ ຫຼຽນຄຳ ໄດ້ແກ່ເມືອງປາກກະດິງ, ຫຼຽນເງິນ ໄດ້ແກ່ເມືອງທ່າພະບາດ, ຫຼຽນທອງໄດ້ແກ່ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລເຕັກນິກ, ປະເພດທີມປະສົມຊາຍ-ຍິງ ຫຼຽນຄຳ ໄດ້ແກ່ເມືອງປາກກະດິງ,  ຫຼຽນເງິນ ໄດ້ແກ່ເມືອງທ່າພະບາດ, ຫຼຽນທອງໄດ້ແກ່ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລເຕັກນິກ, ປະເພດທີມຊາຍ ຫຼຽນຄຳ ໄດ້ແກ່ເມືອງທ່າພະບາດ, ຫຼຽນເງິນ ໄດ້ແກ່ເມືອງປາກຊັນ, ຫຼຽນທອງ ໄດ້ແກ່ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ສຳລັບກິລາບານເຕະ ຢູ່ສະໜາມ ມ.ສ ສີທ່ານາໄຊ ເປັນການພົບກັນລະຫວ່າງ ສີສະອາດ ພົບວິທະຍາໄລ ພຽນຈະເລີນ ຜົນການແຂ່ງຂັນ ສີສະອາດ ຊະນະ 3 – 0 ປະຕູ ແລະ ເມືອງປາກຊັນເຈົ້າພາບ ພາດທ່າໃຫ້ກັບ ທະຫານແຂວງ 1 – 2 ປະຕູ.