ວັນເວລາລ່ວງຂ້າມ                                 ກາຍຜ່ານບໍ່ລໍໃຜ

       ນ້ໍາຢູ່ໃນເວລີ                                                   ບໍ່ຖ້າປູປາກຸ້ງ

      ເຂັມໂມງບໍ່ຢຸດນີ້ງ                                              ລໍຖ້າໃຜຈັກເທື່ອ

     ຈົ່ງຟ້າວເຮັດຟ້າວສ້າງ                                          ຢ່ານອນລ້າຢູ່ດາຍ ທ່ານເອີຍ

                     ເວລາມີເພື່ອໄວ້                                             ພິສູດຄ່າຂອງຄົນ

    ມີຜົນງານເປັນຫຼັກຖານ                                        ອ້າງອີງເອົາໄວ້

    ຜູ້ໃດມີຜົນງານລົ້ນ                                             ວົງສັງຄົມກໍ່ລືຊ່າ

    ສົມວ່າລາວເກັ່ງກ້າ                                             ເປັນລູກປ້າຫລານລຸງ ແທ້ໄດ

                  ຈົ່ງຮີບມາເຖີງເຈົ້າ                                           ລຸງປ້າອາວອາ

   ຊາວປະຊາລາວທັງຫລາຍ                                       ຢູ່ພາກເໜືອກາງໃຕ້

   ມາຮ່ວມແຮງໃຈຜະລິດສ້າງ                                     ນາສວນຮົ້ວໄຮ່

   ຍາມເມື່ອເຮົາທຸກຍາກໄຮ້                                       ພໍມີໃຊ້ຈ່າຍກີນ ທ່ານເອີຍ

                  ໃຜມີດີນໃຫ້ຫວ່ານເບ້ຍ                                      ກ້າແກ່ນແນວໃນ

  ປູກຖົ່ວແຕງທັງອຶ                                                ມີ້ມ່ວງຂາມທັງເຂົ້າ

  ເມື່ອເອົາເຫລືອກີນເຫລືອໃຊ້                                    ກໍ່ສົ່ງຂາຍທ້ອງຕະຫລາດ

   ຜັກກາດຫົວຜັກບົ່ວພ້ອມ                                     ເປັນທຶນກ້ອນແກ່ຄອບຄົວ ເຈົ້າເອີຍ

 

                                                    ແຕ່ງໂດຍ: ມີໄຊ ຂຸນຈັນແກ້ວ