1. ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢ່າທໍ່ຕູ້
  2. ທ່ານ ຄຳພັນ ສິດທິດຳພາ
  3. ທ່ານ ນາງ ອິນຕາ ໄຊມູນຄຳ
  4. ທ່ານ ພັນໂທ ຈວງຈັນ ລາດຊະວົງ
  5. ທ່ານ ໄພທູນ ກິດຕິລາດ