ສຳມະຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ7

 1. ທ່ານ ບຸນມາ ບຸຈະເລີນ
 2. ທ່ານ ນາງ ບົວພັນ ລີໄກຢ່າ
 3. ທ່ານ ພັນເອກ ຈວງຈັນ ລາດຊະວົງ
 4. ທ່ານ ບຸນເສັງ ປະຖຳມະວົງ
 5. ທ່ານ ນາງ ສີໄຄ ສີປະເສີດ
 6. ທ່ານ ນາງ ມາລິສາ ອາໄພລາດ

ສຳມະຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ5.

 1. ທ່ານ ບົວສີ ລໍວັນໄຊ
 2. ທ່ານ ຄຳພັນ ສິດທິດຳພາ
 3. ທ່ານ ນາງ ອິນຕາ ໄຊມູນຄຳ
 4. ທ່ານ ສົມໃຈ ຊົງລະຫວ່າງ

ສຳມະຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ4

 1. ທ່ານ ບົວສີ ລໍວັນໄຊ
 2. ທ່ານ ທອງອອນ ຄຳພູບານ
 3. ທ່ານ ນາງ ອິນຕາ ໄຊມູນຄຳ
 4. ທ່ານ ຢ່າງທ່າວ ຢາລືໄຊ

  

ສຳມະຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 6

 1. ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢ່າທໍ່ຕູ້
 2. ທ່ານ ຄຳພັນ ສິດທິດຳພາ
 3. ທ່ານ ນາງ ອິນຕາ ໄຊມູນຄຳ
 4. ທ່ານ ພັນໂທ ຈວງຈັນ ລາດຊະວົງ
 5. ທ່ານ ໄພທູນ ກິດຕິລາດ

   

ສຳມະຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ3

 1. ທ່ານ ບົວສີ ລໍວັນໄຊ
 2. ທ່ານ ບຸນຮອງ ຄູນພະໄຊ
 3. ທ່ານ ກອນສີ ອິນທະແສງ