1. ທ່ານ ບົວສີ ລໍວັນໄຊ
  2. ທ່ານ ທິດຫຼ້າ ເລືອງມີໄລ
  3. ຊຽງກອງ ໄຊສົມບັດ