ທ່ານ ຄໍາມູນ ສີຄໍາພອນ ຄອບຄົວຕົວແບບປູກຜັກອິນຊີ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກເມືອງບໍລິຄັນ ຄັ້ງທີ VII ທີ່ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 3 ມີນາ 2020 ຢູ່ສະໂມສອນເມືອງບໍລິຄັນ.           ທ່ານ ຄໍາມູນ ສີຄໍາພອນ ອາຍຸ 47 ປີ ມີສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ 4 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ ປະຈຸບັນຢູ່ບ້ານ ຫົວນາ ເມືອງບໍລິຄັນ, ແຕ່ກ່ອນມີອາຊີບເປັນຄູສອນມາໄດ້ 10 ປີ ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ ບ້ານຫົວນາ ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ເມຍເປັນປະຊາຊົນ ມາຮອດປີ 2000 ໄດ້ປະກອບອາຊີບ ເຮັດນາ, ປູກຜັກສວນຄົວພໍແຕ່ກຸ້ມກິນ ໃນປີ 2009 ໄດ້ຫັນມາປູກຢາສູບໃຫ້ບໍລິສັດ ອາແດງລາວ ເຫັນວ່າການສ້າງລາຍຮັບຍັງບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ຈື່ງມີແນວຄິດຢາກລິເລີ່ມທຳການຜະລິດຢ່າງອື່ນ ແຕ່ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການບໍ່ທັນມີ, ມາຮອດປີ 2014 ໄດ້ມີທີມງານຈາກຫອ້ງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງບໍລິຄັນ ລົງມາຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການປູກຜັກອີນຊີໃນເຮືອນຮົ່ມ ແລະ ໄດ້ນຳພາໄປທັດສະນະສຶກສາເບິ່ງການປູກຜັກອິນຊີໃນເຮືອນຮົ່ມຢູ່ບ້ານທ່າຊ້າງ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,  ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ມາຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມການຜະລິດ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນມີ 6 ຄອບຄົວ, ມີ 35 ເຮືອນຮົ່ມ, ເນື້ອທີ່ 3 ໄລ່  ເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນຈາກຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຈຳນວນ 12 ລ້ານກີບ, ຕໍ່ມາປີ 2015 ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນປ່າຜະລິດ ຈໍານວນ 32 ລ້ານກີບ ປີ 2017 ...

        ການສ້າງອາຊີບ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າກໍ່ແມ່ນສາຂາໜື່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ  ເຮັດໃຫ້ຊີວິການເປັນຢູ່ດີຂື້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຄອບຄົວທ່ານ ຊຽງເພັງ ສິມມາວົງ ຄອບຄົວຕົວແບບລ້ຽງງົວລາດແບບຍືນຍົງ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກເມືອງບໍລິຄັນ ຄັ້ງທີ VII ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 3 ມີນາ 2020ຢູ່ສະໂມສອນເມືອງບໍລິຄັນ       ທ່ານ ຊຽງເພັງ ສິມມາວົງ ອາຍຸ 67 ປີ ຢູ່​ບ້ານນາລ້ອງ ​ເມືອງບໍລິ​ຄັນ​ ແຂວງບໍລິ​ຄໍາ​ໄຊ ​ເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ລ້ຽງງົວລາດ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດ. ຄອບຄົວຂອງ ທ່ານ ຊຽງເພັງ ສິມມາວົງ ໄດ້ເລີ່ມລ້ຽງງົວ ແຕ່ປີ 1987, ໃນເບື້ອງຕົ້ນມີງົວ 3 ໂຕ ແລະ ລ້ຽງແບບປະຖົມປະຖານ, ປ່ອຍຕາມທຳມະຊາດ, ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນພະຍາດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ງົວລົ້ມຕາຍຍ້ອນພະຍາດລະບາດ, ຈຳນວນງົວບໍ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວ. ດ້ວຍຄວາມມັກ-ຮັກໃນການລ້ຽງງົວ ແລະ ຢາກໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ຈຶ່ງໄດ້ຫັນມານຳໃຊ້ວິທີການໃໝ່ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາສາດເຂົ້າຊ່ວຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສັກຢາກັນພະຍາດ ແລະ ການປຸກຫຍ້າ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ນຳຜູ້ທີ່ມີປະສົບການທາງດ້ານການລ້ຽງສັດ,ໄດ້ຮັບການແນະນຳຈາກວິຊາການຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສັດລ້ຽງໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວດີພໍສົມຄວນ. ມາຮອດປີ 2015 ໄດ້ຕັດສີນໃຈຫັນມາລ້ຽງໃຫ້ຫຼາຍກາຍເປັນສີນຄ້າ ...

   ການສືບທອດປະເພນີຈັກສານ ມາແຕ່ບັນພະບູລຸດມາຮອດປັດຈຸບັນ ແມ່ນການສືບທອດປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ທີ່ບັນພະບູລຸດພວກເຮົາສ້າງໄວ້ມາແດ່ບູຮານນະການຫຼາຍເຊັ່ນຄົນຕະຫຼອດມາ ແຕ່ຄຸນຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນນັ້ນຍັງເປັນເອກະລັກສະເພາະຄ່ຽງຄູ່ຂອງຄົນລາວຕະຫຼອດມາ ບ້ານນາ ເມືອງເມືອງທ່າພະບາດໃນເມືອ່ກ່ອນຫຼາຍຄົນຄົງຈະຮັບຮູ້ວ່າເປັນບ້ານຜະລິດຫັດຖະກຳຈັກສານຄຽງຄູ່ກັບການທ່ອງທ່ຽວອານຸລັກຊ້າງ ເຊີ່ງເປັນບ່ອນທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມາທ່ຽວຊົມຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ຍ້ອນນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ຫັນເຂົ້າສູ່ການໂຮມບ້ານນ້ອຍເຂົ້າເປັນບ້ານໃຫຍ່ ເພື່ອສະດວກໃນການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົງແຕ່ລະດ້ານ ດັ່ງນັ້ນ, ບ້ານນາ ຈື່ງກາຍມາເປັນຄຸ້ມໜື່ງຂອງບ້ານພະບາດໂພນສັນ '' ເອີ້ນວ່າ: ຄຸ້ມນາເຂົ້າພະ''  ທ່ານ ບຸນຖະໜອມ ອິນທີລາດ ຫົວໜ້າກຸ່ມຫັດຖະກໍາຈັກສານ ບ້ານພະບາດໂພນສັນ (ຄຸ້ມນາເຂົ້າພະ) ໄດ້ເປັນກຽດຂື້ນລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກເມືອງທ່າພະບາດ ຄັ້ງທີ VI ທີ່ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ 2020 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງກຸ່ມຫັດຖະກຳຈັກສານ ຄຸ້ມນາເຂົ້າພະ ໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ ODOP.      ທ່ານ ບຸນຖະໜອມ ອິນທີລາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ:  ການນຳໃຊ້ສິ່ງທີ່ມີ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ບວກກັບພູມປັນຍາ ທີ່ໄດ້ຮັບການຕົກທອດກັນມາແຕ່ອະດີດເຖິງປະຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຫັດຖະກຳຈັກສານ ກໍ່ສາມາດສ້າງເປັນອາຊີບ ແລະ ພາຄອບຄົວຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໄດ້, ...


ເຊື່ອວ່າຫຼາຍໆຄົນຕ້ອງມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ແນ່ນອນ ສຳລັບກ່ອນນອນຕ້ອງມີກິດຈະກຳເຮັດກ່ອນນອນ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະນອນບໍຫຼັບ ຫຼືອາດມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດກ່ອນນອນ ເຊິ່ງບາງພຶດຕິກຳກໍສົ່ງຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

...

ivksr csjctnr ytuvshrg8

e meisherfun4eurf

serif jeruf8hjrfuxdr

    ຫຼາຍໆທ່ານອາດຈະຄິດວ່າ ດອກດາວເຮືອງເປັນພຽງດອກໄມ້ທີ່ໃຫ້ຄວາມສວຍງາມ, ເອົາໄວ້ສຳລັບບູຊາ  ແລະ ປະດັບເອ້ໃນງານຕ່າງໆຕ່າງໆ ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ

...

    ທ່າພະບາດ ເປັນເມືອງໜຶ່ງຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມັກໃນການທ່ອງທ່ຽວຊົມທໍາມະຊາດ ແລະ ສຶກສາຊີວະນາໆພັນ ເພາະວ່າເມືອງທ່າພະບາດມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວເຖິງ 25 ແຫ່ງ ໃນນັ້ນມີ 18

...